Weepo

Blogs om HR, rekruttering & ikke mindst uddannelse

Archive for the ‘ Organisationskultur ’ Category

Få styr på jeres organisationskultur og skab resultaterne

no comment
Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)

En god organisationskultur er lig med gode resultater (foto: hansentoft.dk)

Hvis du oplever at det er svært at nå frem til de resultater, der virkelig gør en forskel, er der flere ting, du kan kigge på. En af dem er internt i organisationen, samt jeres strategier. Dog kan der være ting i organisationens kultur, der er svære at ændre, og som kan fungere som en stopklods.

Kenskab til organisationens kultur er vigtigt 

Der er visse ting i jeres virksomhed, der ikke kan ses. En af dem er kulturen, som ligger lige under overfladen, og vises i symbolske ting. Du kan ikke se det i det daglige, og er derfor ikke særligt håndgribeligt, og derfor kan det også være svært at forstå for udefrakommende. Det skal man ikke negligere. Specielt ikke i en tid med kriser eller forandringer – her er det vigtigt at forstå og fastholde kulturen. Hvad enten du er leder, medarbejder eller udefrakommende.

Hvis ikke det er alle, der kan forstå organisationens kultur, kan det i værste fald være svært for virksomheden at arbejde og finde frem til resultaterne, og i sidste ende at præstere overfor dens kunder. Det er derudover også vigtigt at virksomhedens medarbejder kan lokalisere og identificere sig med virksomhedens kultur. Hvis ikke det lykkedes vil der muligvis opstå nogle sub-kulturer, der enten kan skabe konflikter eller fungere i hverdagen.

Find frem til kulturen

Hvis i oplever at resultaterne ikke er, som i ønsker og der er konflikter indbyrdes i virksomheden, kan det være en idé at kigge på virksomhedens kultur, især under ændringer og udfordringer. Derfor kan det være en idé at søge hjælp fra en helt anden part. En konsulent kan være ekspert i at finde de underliggende strukturer og kultur i virksomheden og på den måde finde lige det, der ikke fungerer for jer. På den måde kan i få styr på et potentielt rod, få styr på ressourcer og strukturerne igen og derved blot koncentrere jer om at skabe resultater med det i gør bedst.

Se hvor du får viden om din organisationskultur her

Du kan læse mere om god organisationskultur her:

Det er vigtigt med en god organisationskultur i din virksomhed

Få etableret en god organisationskultur på arbejdspladsen

 

 

Det er vigtigt med en god organisationskultur i din virksomhed

no comment
Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Sæt fokus på jeres organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur er det, der indikerer en virksomheds eller organisations processer, strukturer og adfærd. Det er i virkeligheden alt det en organisation eller virksomhed udgøres af. Det er de normer, værdiger, holdninger og handlinger som eksiterer i en virksomhed eller organisation. En god organisationskultur er det, der holder sammen på en virksomhed. Derfor påkræves det også af en god leder, at man sørger for en god organisationskultur. Der er mange måder at skabe en god organisationskulture, og det afhænger meget af hvilken slags virksomhed eller organisation, der er tale om. Som leder har man mulighed for at påvirke organisationskulturen med konkrete og handlekraftige tiltage.

God og harmonisk organisationskultur

En organisation eller virksomhed består af mennesker, processer, systemer og strukturer, hvor organisationskulturen er det, der binder det hele sammen. Kultur betyder måden hvorpå vi mennesker gør tingene, vores adfærd. Dermed kan organisationskultur forstås som det, som de ansatte ser virksomhedens aktiviteter gennem. Der er mange måder at skabe kultur på, og kultur er ikke blot noget man kan pege på. Det ligger i det mellemmenneskelige, alt det der foregår mellem os som mennesker. Strukturer, systemer og adfærd, som man ikke bare kan pege på og sige, se, der var det. Derfor kan det også være svært at arbejde med organisationskultur, netop fordi det er ned i de helt små detaljer, og noget man ikke kan se med det blotte øje. En kultur bliver oftest fastsat af en virksomheden som helhed, men en god og kompetent leder vil også kunne påvirke kulturen i den retning, man ønsker. Det kan sagtens tage adskillige år at ændre en organisationskultur, men med tålmodighed og de rette værktøjer, vil det kunne lade sig gøre. Det handler om at tage et skridt af gangen og starte nede fra og op. Du kan ikke ændre en hel virksomhed på en dag eller en uge. Det kræver tid og tålmodighed og den rette indstilling til sine medarbejdere.

Læs mere om organisationskultur her!

Se mere her:

Få etableret en god organisationskultur på arbejdspladsen

Lær mere om organisationskultur

Hvad betyder en sund organisationskultur for dit firma

no comment
Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Hvad er organisationskultur for jer? (foto: hansentoft.dk)

Tænk på ordet ”køkultur”… Hvad beskriver dette ord? Ordet køkultur dækker noget uhåndgribeligt, nemlig en samfundsmæssig forståelse for, hvordan man som person bør opføre sig i det offentlige rum. Brud på disse forståelser, eller retningslinjer, kan føre til konfrontationer, vrede og frustrationer i samfundet. Nu er køkultur godt nok et meget smalt eksempel, men noget som alle vil kunne forstå – og nok den bedste måde at beskrive organisationskultur på. Der findes nemlig kulturer uanset hvor man befinder sig, fra land til land, by til by, og fra hjemmet og til det offentlige rum. Også virksomheder har deres helt særprægede kulturer. Er der elementer i organisationskulturen, som ikke helt fungerer, vil det skabe disharmoni i en virksomhed. Derfor er det altid en vigtig ting, som leder at undersøge nærmere – hvor kan man slå ind og forbedre kulturen, for at skabe trivsel og succes?

Lær at arbejde med organisationskultur

På kurserne vil lederne lære præcis hvad organisationskultur er, samt hvordan den ses i den pågældende virksomhed. De vil lære at identificere selv marginale problematikker, analysere dem for derefter at udvikle en helt særlig strategi til at løse den med optimalt udfald, for til sidst at implementere denne løsning. Men som det er med alle ændringer i kulturer, må det ikke ske for hurtigt, idet individerne, som er indordnet denne kultur, skal kunne nå at vænne sig til ændringerne. Man finder derfor det vigtigt at tilegne sig de helt rette værktøjer til at identificere og ændre disse vaner inden for organisationskulturen, som potentielt kan forårsage skade på virksomheden.

Der er flere former for organisationskulturer. Der er samarbejdskulturen, der er præget af partnerskaber og teambuilding, hvor alt foregår på erfaringsudvekslende og deltagende vis. Der er kompetencekulturen, som er mere konkurrencepræget og fokuserer på udvikling af kompetencer i stedet for at fremme samarbejdet – arbejdsformen er upersonlig og videnstyret. Der er kontrolkulturen, hvor alt er kommandoorienteret og regelbaseret – det er upersonligt, isoleret og opgaveorienteret. Og så er der kultivationskulturen, som er overbevisningsorienteret, personificeret og formåls- og værdibaseret. Uanset hvilken type organisationskultur, der er tale om, kræver det en indlevelse i kulturens værdi sæt og normer for, at man kan gebærde sig uden fejl.

Læs mere om hvordan du kan forbedre firmaets organisationskultur her

Læs mere om organisationskultur her:

Få etableret en god organisationskultur på arbejdspladsen

Lær mere om organisationskultur

 

Få etableret en god organisationskultur på arbejdspladsen

2 comments
Har du svært ved at finde job? Tag et AMU kursus (foto hansentoft.dk)

Hvordan er jeres arbejdskultur? (foto hansentoft.dk)

Hvis du ønsker, at dit firma skal blive det allerbedst firma, der findes, så skal du have meget høje ambitioner, du skal have en god ledelse i firmaet, du skal have arbejdsomme kollegaer og ansatte og slutteligt skal du være helt sikker på, at der hersker en velovervejet og god organisationskultur på arbejdspladsen.

Kig på grundstenene

En god organisationskultur kommer du ikke let til, og derfor vil det være en god idé for dig at finde ud af, hvordan du kan sikre dig, at den organisationskultur, du fremtidigt ønsker at etablere på din arbejdsplads, har rødder i noget, der er rigtigt og ikke noget, der er forkert. Det kan du sikre på mange måder, men en af de bedste måder, hvorpå du kan sikre dig, at den organisationskultur, I har på din arbejdsplads, bliver vedligeholdt, er ved at tage et kursus i organisationskultur, så du kan lære, hvordan man bedst muligt opnår at danne gode strategier på en arbejdsplads. Med et kursus i organisationskultur vil du oven i købet også kunne blive bedre til at danne dig et nuanceret og godt overblik af din arbejdsplads og af de ansatte, som du har på din arbejdsplads.

Organisationskultur kommer ikke helt af sig selv

En god organisationskultur er ikke noget, der bare kommer af sig selv på enhver arbejdsplads. Nogle af de arbejdspladser og kontorlandskaber, som gør sig allerbedst i verden, er de selskaber, firmaer og virksomheder, der har forstået, hvad det vil sige at drive en optimal organisationskultur på arbejdspladsen. Hvis du gerne vil være med i eliten af danske virksomheder, skal du være helt sikker på, at den organisationskultur, der hersker i dit firma, er en organisationskultur, der giver mening. Den smarteste måde, du kan sikre dig, at dit firma får en overordnet organisationskultur og en organiseret ledelse og organiserede medarbejdere er ved, som ovennævnt, at tage et kursus.

Læs mere om organisationskultur her

Se også disse indlæg

Efteruddannelse er uddannelse til hele livet

Virksomhedsudvikling er en genvej til resultater

Kategorier

Seneste kommentarer

Arkiverne