Weepo

Blogs om HR, rekruttering & ikke mindst uddannelse

Virksomhedsudvikling er nutidens trend for erhvervsdrivende

no comment
En god organisation er bevidst om udviklingen (foto hansentoft.dk)

Få virksomhedsudviklingen helt tæt på (foto: hansentoft.dk)

Trives din virksomhed i dag? Kan du gøre det bedre? Ønsker du at ændre hele strukturen? Er du det mindste i tvivl om, hvorvidt din nuværende strategi fungerer, bør man ret hurtigt tage stilling til at foretage ændringer. Et af de meget virkningsfulde tiltag, som mange erhvervsdrivende har foretaget igennem de løbende år – er virksomhedsudvikling.

Hvad er virksomhedsudvikling?

En sund virksomhedsudvikling tager udgangspunkt i alle virksomhedens funktioner ned til den mindste mand på gulvet. Man siger det er i de mest marginale områder, hvor de største ændringer kan findes. Det er sådan set sandt, og det der bliver fortalt er blot, at man aldrig må tro noget er for småt til at have en effekt. En ændring på en lille ting kan sprede sig som ringe i vandet og få en langt større effekt end måske først tiltænkt. Dette gælder uanset, hvor i virksomheden man kigger – kan det forbedres bør man arbejde for at gøre det.

Med et kursus i virksomhedsudvikling rustes du eller din leder til at varetage de opgaver det er, at ændre en virksomheds struktur. Ændringerne kan ligge i hele konceptet eller blot i en lille marginal del af et produkt. Deltagerne vil blive rustet til at kunne identificere netop disse problemstillinger uanset størrelse, for derefter at analysere dem og finde en strategi, for at forbedre problemet. Deltageren rustes ligeledes til egenhændigt at kunne implementere disse ændringer. Man må dog omstille sig på, at man kan blive nødt til at finde en anden løsning, hvis den første strategi skulle fejle. Men for deltageren vil dette blot være en del af træningen.

Igennem virksomhedsudvikling får du sat fingeren på pulsen og kommer frem til de løsninger, som bør implementeres for fremtidig succes og fremgang. Netop af den grund er kurserne i virksomhedsudvikling en uvurderlig investering.

Læs mere om virksomhedsudvikling her

Se mere om virksomhedsudvikling lige her:

Få gang i økonomien med virksomhedsudvikling

Få din virksomhed på rette kurs med virksomhedsudvikling

 

Det er vigtigt med en god organisationskultur i din virksomhed

no comment
Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Sæt fokus på jeres organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur er det, der indikerer en virksomheds eller organisations processer, strukturer og adfærd. Det er i virkeligheden alt det en organisation eller virksomhed udgøres af. Det er de normer, værdiger, holdninger og handlinger som eksiterer i en virksomhed eller organisation. En god organisationskultur er det, der holder sammen på en virksomhed. Derfor påkræves det også af en god leder, at man sørger for en god organisationskultur. Der er mange måder at skabe en god organisationskulture, og det afhænger meget af hvilken slags virksomhed eller organisation, der er tale om. Som leder har man mulighed for at påvirke organisationskulturen med konkrete og handlekraftige tiltage.

God og harmonisk organisationskultur

En organisation eller virksomhed består af mennesker, processer, systemer og strukturer, hvor organisationskulturen er det, der binder det hele sammen. Kultur betyder måden hvorpå vi mennesker gør tingene, vores adfærd. Dermed kan organisationskultur forstås som det, som de ansatte ser virksomhedens aktiviteter gennem. Der er mange måder at skabe kultur på, og kultur er ikke blot noget man kan pege på. Det ligger i det mellemmenneskelige, alt det der foregår mellem os som mennesker. Strukturer, systemer og adfærd, som man ikke bare kan pege på og sige, se, der var det. Derfor kan det også være svært at arbejde med organisationskultur, netop fordi det er ned i de helt små detaljer, og noget man ikke kan se med det blotte øje. En kultur bliver oftest fastsat af en virksomheden som helhed, men en god og kompetent leder vil også kunne påvirke kulturen i den retning, man ønsker. Det kan sagtens tage adskillige år at ændre en organisationskultur, men med tålmodighed og de rette værktøjer, vil det kunne lade sig gøre. Det handler om at tage et skridt af gangen og starte nede fra og op. Du kan ikke ændre en hel virksomhed på en dag eller en uge. Det kræver tid og tålmodighed og den rette indstilling til sine medarbejdere.

Læs mere om organisationskultur her!

Se mere her:

Få etableret en god organisationskultur på arbejdspladsen

Lær mere om organisationskultur

Hvad betyder en sund organisationskultur for dit firma

no comment
Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Hvad er organisationskultur for jer? (foto: hansentoft.dk)

Tænk på ordet ”køkultur”… Hvad beskriver dette ord? Ordet køkultur dækker noget uhåndgribeligt, nemlig en samfundsmæssig forståelse for, hvordan man som person bør opføre sig i det offentlige rum. Brud på disse forståelser, eller retningslinjer, kan føre til konfrontationer, vrede og frustrationer i samfundet. Nu er køkultur godt nok et meget smalt eksempel, men noget som alle vil kunne forstå – og nok den bedste måde at beskrive organisationskultur på. Der findes nemlig kulturer uanset hvor man befinder sig, fra land til land, by til by, og fra hjemmet og til det offentlige rum. Også virksomheder har deres helt særprægede kulturer. Er der elementer i organisationskulturen, som ikke helt fungerer, vil det skabe disharmoni i en virksomhed. Derfor er det altid en vigtig ting, som leder at undersøge nærmere – hvor kan man slå ind og forbedre kulturen, for at skabe trivsel og succes?

Lær at arbejde med organisationskultur

På kurserne vil lederne lære præcis hvad organisationskultur er, samt hvordan den ses i den pågældende virksomhed. De vil lære at identificere selv marginale problematikker, analysere dem for derefter at udvikle en helt særlig strategi til at løse den med optimalt udfald, for til sidst at implementere denne løsning. Men som det er med alle ændringer i kulturer, må det ikke ske for hurtigt, idet individerne, som er indordnet denne kultur, skal kunne nå at vænne sig til ændringerne. Man finder derfor det vigtigt at tilegne sig de helt rette værktøjer til at identificere og ændre disse vaner inden for organisationskulturen, som potentielt kan forårsage skade på virksomheden.

Der er flere former for organisationskulturer. Der er samarbejdskulturen, der er præget af partnerskaber og teambuilding, hvor alt foregår på erfaringsudvekslende og deltagende vis. Der er kompetencekulturen, som er mere konkurrencepræget og fokuserer på udvikling af kompetencer i stedet for at fremme samarbejdet – arbejdsformen er upersonlig og videnstyret. Der er kontrolkulturen, hvor alt er kommandoorienteret og regelbaseret – det er upersonligt, isoleret og opgaveorienteret. Og så er der kultivationskulturen, som er overbevisningsorienteret, personificeret og formåls- og værdibaseret. Uanset hvilken type organisationskultur, der er tale om, kræver det en indlevelse i kulturens værdi sæt og normer for, at man kan gebærde sig uden fejl.

Læs mere om hvordan du kan forbedre firmaets organisationskultur her

Læs mere om organisationskultur her:

Få etableret en god organisationskultur på arbejdspladsen

Lær mere om organisationskultur

 

Gør dig selv til et uundværligt aktiv med en uddannelse i business management

no comment
Meget skal i betragtning når man leder en virksomhed (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Ledelsen skal køre godt (foto: se-institute.dk)

Erhvervsverdenen er et utroligt spændende sted, der tiltrækker mange forskellige slags mennesker. Nogle af grundende til dette er, at det er en verden, hvor det at stræbe efter storhed og resultater er noget, der ikke bare efterspørges, men ligefrem er en forudsætning for succes. For en forretning eller en virksomhed handler det, når man skærer ind til benet, om at skabe værdi og sorte tal på bundlinjen, og derfor skal de personer, der drømmer om en karriere inden for dette felt også have for øje, at det netop er dette, som deres egenskaber skal være gearet til. Men for langt de fleste der er tiltrukket af dette felt, så vil det ligge helt naturligt for dem, da det ofte vil være mennesker, for hvem det altid har ligget lige for ikke at gå på kompromis med resultater og ambitioner. Og hvor målet altid har været, at man vil helt til tops. Det handler ikke bare om penge eller prestige, men om at man simpelthen ikke kan lade være.

Gør dit cv skudsikkert

Vil man en karriere inden for den øverste del af erhvervslivet, så er gode intentioner og personlige ambitioner dog sjælendt nok. Og selvom flid og hårdt arbejde er en forudsætning, så skal der dog stadig mere til, før man lander sit drømmejob og gradvist kan begynde sin opstigen til de eftertragtede toplederstilliner. Man kan sige, at det starter helt tilbage imens man er ung. Uddannelse er nemlig den vigtigste faktor for, om man skabe sig en karriere i den benhårde pengeverden. Med mindre man er en meget kreativ, og meget heldig, iværksætter, så vil en solid uddannelse kunne hjælpe dig rigtig godt på vej. Ikke bare imens du er ung. Videreuddannelse er noget, som man aldrig bliver for gammel til. Og som ikke bare giver dig nye værktøjer, men også forbedrer dit cv, og gør dig til et uundværligt aktiv.

Undersøg blandt andet mulighederne for en uddannelse i business management her

Se mere her:

Business school – det næste trin i din karriere

Sørg for en god forretningsudvikling i din virksomhed

Kategorier

Seneste kommentarer

Arkiverne