Weepo

Blogs om HR, rekruttering & ikke mindst uddannelse

På et ledelseskursus kan du forbedr dine personlige ressourcer

no comment
Ledelsesudvikling (foto: hansentoft.dk)

Et leder kursus forbedrer dine evner som leder (foto: se-institute.dk)

Mange siger, at nøglen til det gode lederskab findes hos lederen selv. Som leder er man sit eget vigtigste ledelsesværktøj, hvorfor det er helt afgørende at lære sig selv, sine styrker, sine svagheder og generelle personlige ressourcer at kende. På et ledelseskursus vil du få mulighed for at arbejde med dig selv som leder og dine drivkræfter og virkemidler. Du vil få kendskab til situationsbestemt ledelse og en række forskellige ledelsesstile. Det vil erhverve dig gode kompetencer inden for ansvarlig kommunikation. Det er vigtigt, at man formår at kommunikere klart til sine kollegaer og ansatte, for at sikre sig den mest effektive arbejdsindsats. På et ledelseskursus vil du også kunne lære om inddragelse, feedback og coaching. Inddragelse er et vigtigt element i god ledelse, da det styrker fællesskabet og helhedsindtrykket af virksomhed. Feedback er en central metode, når det gælder ris og ros til sine ansatte. Glade og tilfredse medarbejdere er essentielt for enhver virksomhed, og herunder kræver det også, at man giver sine ansatte den ros, de fortjener, og samtidig formår at give konstruktiv kritik, når det er nødvendigt.

Ledelseskursus i personligt lederskab

Med et ledelseskursus i personligt lederskab vil du lære om præmisserne for ledelse og en leders personlige egenskaber. Du vil lære om ledelsens tre dimensioner, nemlig det at kunne lede sig selv, at kunne lede andre og lade sig lede. Det er tre vigtig dimensioner af et godt lederskab. Desuden er det en vigtig ting, at kunne sætte rammerne for den gode samtale. Hvis ikke du evner at samtale med dine ansatte eller kollegaer, vil der hurtigt opstå en kløft mellem dig og dem. Som en god leder, sørger man for at hive sine ansatte til en samtale, hvis man har observeret ustabilitet eller anden form for unormal adfærd, for at sikre den bedste trivsel blandt sine ansatte. I disse situationer er den gode samtale helt afgørende for udfaldet.

Find ledelseskurser her

Se flere kurser i ledelse her:

Find et kursus i ledelsesudvikling nær dig

Bliv klogere med et kursus i ledelse

Med en lederuddannelse rustes du til fremtiden som topleder

no comment
Ledelse uddannelse (foto: se-institute.dk)

Uddannelse i ledelse- så når du til tops  (foto: se-institute.dk)

Den hårde konkurrence blandt virksomheder i de nuværende, internationale arbejdsklimaer kræver dygtige ledere, som kan fører virksomheden frem til varig succes. Med en lederuddannelse får du den rette ballast og paratviden, som kan hjælpe dig til at øge din virksomheds succes og overlevelse. Du vil blive testet og udfordret, så du med dine nye redskaber, er rustet til at klare de problematikker, som virksomheden måtte blive udsat for.

At investere i en lederuddannelse er at investere i din virksomhed

På lederuddannelsen vil du blive rustet til fremtidens mange udfordringer som leder. At være en god leder handler om at kunne tackle de udfordringer, som man møder på sin vej, at kunne kommunikere effektivt og klart på alle niveauer i organisationen og at kunne håndtere forandringer, hvor andre ikke kan. Dygtige ledere skal løbende kunne vokse med de opgaver, som virksomheden udsættes for. De skal lære bedre at mestre de problemer som automatisk vil følge af pludselige omstillinger og nye krav fra omverden og internt. Sidst men ikke mindst skal dygtige ledere kunne sætte en ny retning for virksomheden, når opgaverne kræver forandring. Uddannelsen vil ruste dig, som leder til, at kunne analysere din virksomhed ned til mindste detalje fra lederstaben til den lille mand på gulvet. At kunne identificere problemstillinger og vurdere, hvilke strategier og tiltag, som vil have bedst virkning, for herefter at implementere de valgte strategiske løsninger. En uddannelse er aldrig spild – og slet ikke når det drejer sig om lederuddannelser. Lederuddannelsen vil gøre en dygtig leder endnu bedre, den vil kunne optimere hele virksomhedens lederteam og på den måde sikre din virksomhed de bedst mulige fremtidsudsigter. En lederuddannelse er en investering i virksomheden.

Læs mere om lederuddannelse her

Se mere om uddannelse i ledelse her:

Uddannelse i ledelse optimerer dine ledelsesegenskaber

Ledelse og uddannelse hører naturligt sammen

 

 

 

 

mba århus – tag en uddannelse i business og marketing i århus

no comment
Videreuddannelse (Billede: Flickr.com)

Tag en MBA i Århus (foto: se-institute.dk)

Der findes mange forskellige mba-uddannelser både international og lokalt. For eksempel har man mulighed for at tage en mba i Århus eller København her i Danmark. En mba-uddannelse er en masteruddannelse på kandidatniveau, som retter sig mod medarbejdre i private og offentlige virksomheder og organisationer, som godt kunne tænke sig at styrke deres kompetencer og forudsætninger for at lede eller udvikle en organisation eller virksomhed. Uddannelsen er opbygget via moduler, der giver uddannelsen en stor fleksibilitet. I udgangspunktet varer mba-uddannelsen to-år på dletid. Det vil sige, man stadig har mulighed for at arbejde ved siden af, hvis det er det, man ønsker. Med en mba-uddannelse får man en solid indsigt i erhvervsøkonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter igennem forskellige teorier, værktøjer og metoder. Disse skal hjælpe til at udføre gode analyser og forbedre ens ydeevne. På uddannelsen tilegner man sig den nødvendige viden og de rette kompetencer, der skal til for at varetage en position som leder og ledelsesopgaver både i en offentlig og en privat virksomhed eller organisation.

Mba århus

Mba.uddannelsen i Århus er en anerkendt uddannelse og retter sig mod dig, som har en mellemlang eller lang videregående anerkendt uddannelse bad sig, og som derfor ønsker at tage næste skridt i ens karriere. Det kan også være, at du blot ønsker at opnå yderligere viden, kompetencer og indsigt, som du kan bruge til at analysere og løse svære organisatoriske opgaver. Derudover er Århus en ideel studieby, der har mange gode forhold for den studerende. Århus er kendt for sine mange studerende, og der bliver fokuseret på at skabe gode rammer og forhold for alle studerende på Århus universitet. For at komme ind på en mba-uddannelsen i Århus skal du have enten en relevant bacheloruddannelse, en relevant professionsbachelor, en relevant diplomuddannelse eller en relevant udenlandsk uddannelse på det samme niveau.

Læs mere om mba århus her!

Se mere uddannelse her:

MBA København ruster og skaber kompetente ledere

Bliv mere kompetent med mba insead

Kategorier

Seneste kommentarer

Arkiverne