Weepo

Blogs om HR, rekruttering & ikke mindst uddannelse

Sørg for en god forretningsudvikling i din virksomhed

no comment
Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Forretningsudviklingen skal være et omdiskuteret emne i virksomheden (foto: hansentoft.dk)

Forretningsudvikling referer til de af virksomhedens opgaver og processer, som handler om planlægning og støtte af implementering af virksomhedens vækstmuligheder. Det er de opgaver og processer ligner de traditionelle tilgange til for eksmepel strategisk ledelse og organisation. Men de adskiller dig også fra de traditionelle tilgange. Forretningsudvikling betegnes i dag oftest som business development og business developer, hvilket nogle gange kan skabe lidt forvirring.

Udvikling er ofte et nøgleord inden for forretning og business. Det er blandt andet derfor, at der findes så mange kurser og mba’er, netop for at sikre at man udvikles som leder, og bliver klædt på til at sørge for sin virksomheds udvikling. Især i disse globaliserede og digitaliserede tider er udvikling blevet et ord, der bruges i flæng. Al udvikling går stærkere i dag end nogensinde, og det fordrer også, at der stilles højere krav både til en organisations udvikling men også den enkelte leder eller medarbejders udvikling.

Derfor er forretningsudvikling en god idé

Hvis man investerer i kurser eller MBA’er enten for at forbedre enten sine egne kompetencer eller virksomhedens samlede præstation, er det vigtigt at lederudvikling og forretningsudvikling integreret i et samlet forløb og forankres direkte i hverdagen. Uddannelserne og kurserne skal gerne kobles direkte til de forretningskritiske udfordringer, som hver enkelt leder sidder med hjemme i virksomheden. Udgangspunktet for at forbedre en leders præstation skal gerne funderes i virksomhedens strategi og mål, samt de nødvendige forretningsmæssige gennembrud virksomheden er nødt til at opnå for at indfri ambitionerne. Det vil sige, at lederen skal kunne vokse med opgaven for at realisere virksomhedens strategi og mål. Derefter skal man vurdere, hvad der er behov for, for at løfte niveaet til det stadie, man ønsker. Altså, hvordan, hvor og hvornår skal man satse på et ledelsesmæssigt gennembrud, hvis målene også skal indfris, og virksomheden får mest mulig udbytte af det.

Læs mere om forretningsudvikling her!

Få mere information om forretningsudvikling her:

Forretningsudvikling er nødvendigt i vores tidsalder

Forretningsudvikling er nødvendig i ethvert firma

Bliv et godt medlem med et kursus i bestyrelsesarbejde

no comment
Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Et kursus vil styrke bestyrelsesarbejdet  (foto: se-institute.dk)

Er du bestyrelsesmedlem eller topleder, der arbejder med professionelle bestyrelser eller er du på vej til at blive det? Så er bestyrelsesuddannelse noget for dig. Et kursus i bestyrelsesarbejde henvender sig netop til nuværende og kommende professionelle bestyrelsesmedlemmer og toplerede.

Der findes den lang række forskellige kurser i bestyrelsesarbejde, men de er alle forskellige og det gælder om at finde kursus, der passer til dig og udvikler dig i den rette retning. På de fleste bestyrelseskurser er undervisningen praksisorienteret og du vil mange professionelle bestyrelsesformænd, der giver deres bud på godt og konstruktivt bestyrelsesarbejde.

 Tag et kursus i bestyrelsesarbejde igennem Se Institute

Se Institute tilbyder kurser i bestyrelsesarbejde. Deres uddannelse er modulopbygget og tager højde for den travle erhvervsleder. Du kan altså være topleder eller professionelt bestyrelsesmedlem og have ægtefælle og børn og samtidig tage et kursus i bestyrelsesarbejde. Undervsningen er bygget op om gode undervisere, der giver både teoretisk ballast, nye værktøjer og gode cases at arbejde med under forløbet. Alt dette gør dig til et mere kompetent og værdiskabende bestyrelsesmedlem. Du får desuden en uddannelse med et internationalt udsyn og uvurderligt nationalt netværk. Generelt er værktøjerne og undervisningen meget orienteret mod virkeligheden og du vil opleve, at du kan bruge det du lærer direkte i dit arbejde som leder eller bestyrelsesmedlem.

Mange har gennem tiden være glade for kurserne i bestyrelsesarbejde hos Se Institute. Blandt andet skriver de selv på deres hjemmeside om Sonja fra en dyreforsikrings virksomhed. Hun var leder af forsikringsvirksomheden, der var en opstartsvirksomhed i kraftig vækst. Sonja fortæller, at hun fik god inspiration og værktøjer til hendes arbejde for at skabe værdi for deres kunder, der i sidste ende faktisk ejer en del af virksomheden.

Læs mere om Se- Institutes kurser i bestyrelsesarbejde her

Se mere her:

Uddan dig, så du får de rette kompetencer til bestyrelsesarbejde

Find et kursus i ledelsesudvikling nær dig

Få gang i økonomien med virksomhedsudvikling

1 comment
Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Sæt fokus på virksomhedsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Som etableret virksomhed kan en ledelse nemt falde af på den i forhold til udvikling. Virksomhedsudvikling kan hurtigt blive reduceret til et månedligt medarbejder eller ledelsesmøde, hvor I skriver nogle rigtig gode idéer på et par gule lapper og så ellers drikker kaffe for resten. Det er også rigtig godt. Både idéerne og kaffedrikkeriet, men ville det ikke være dejligt, hvis nogle af idéerne blev ført ud i livet? Det er nemmere sagt end gjort og omkring 80 procent af alle strukturændrings ideer bliver på papiret og det er måske godt det samme, for langt fra 2 ud af 10 idéer er gode idéer. De fleste ledelser eller medarbejdergrupper kan kradse en håndfuld udemærkede idéer ned, men de færreste kan komme med bare én holdbar idé. Idéer skal have plads og der skal være mange af dem, men de der er skal der arbejdes med, for én semi-god idé kan måske føre til en rigtig god idé gennem research og fokuseret arbejde.

Den vigtigste grund til, at nogle idéer ikke bliver til noget, er at vi har glemt hvad formålet med virksomhedsudviklingen er. Grunden er ganske enkelt, at udvikling giver bedre økonomi. Omvendt kan man sige, at hvis en bedre økonomi ikke er slutresultatet for en virksomhedsændring, så er der ikke megen grund til at lave ændringen. En ændring kræver nemlig meget og det er vigtig, at ledelsen ikke spilder medarbejdernes dyrebare tid med forsøg med virksomhedsudvikling.

 En skræddersyet virksomhedsudvikling

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvordan virksomhedsudviklingen bedst foregår og hvilke procedurer, der er bedst for virksomheden. Derfor kan det også være rigtigt godt at få et konsulenthus med speciale i netop din branche eller virksomhedstype til at hjælpe dig med at udvikle din virksomhed.

Se mere om virksomhedsudvikling her

Der er mere viden at finde her:

Få din virksomhed på rette kurs med virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling er en genvej til resultater

 

MBA København ruster og skaber kompetente ledere

1 comment
Tag styringen med en uddannelse i executive management (foto se-institute.dk)

Tag styringen med en MBA (foto se-institute.dk)

Med en MBA København kan man blive introduceret for det erhvervslige og de spilleregler, der gør sig gældende, hvis man ønsker at arbejde indenfor erhvervslivet. Uddannelsen ruster en fagligt med både erfaring og teori, så man senere hen kan komme ud og praktisere det. Praksis afhænger i høj grad af teoretisk viden og erfaring. Det handler om at kunne få disse til at spille sammen. Derfor er uddannelsen lige dele praksis og teori, hvilket skaber den bedste sammenhæng for kursisten.

Case og teori

Grundlæggende er kurserne case-bundne, hvilket vil sige, at den tilrettelagte teori er bundet til konkrete erfaringer. Det gør det nemmere i den forbindelse både at anvende og diskutere teori, når der findes virkelige erfaringer bag teorierne. Det gør det samtidig også muligt rent faktisk at lære noget af andre erfaringer samt at lære principperne i fagligt at kunne reflektere over disse. Grundlæggende er al teori på uddannelsen bundet til virkelige erfaringer og forsøg. Dette er med til at gøre uddannelsens struktur og sigte bedre og mere praksisorienteret. Senere hen vil man nemlig få mulighed for at selv at praktisere det man har lært, når man kommer ud i praktik. Praktikopholdene er nemlig lagt sådan, at man får mulighed for at praktisere sin viden på en virksomhed. Her er det muligt på egen hånd at erfare, hvad det vil sige at arbejde i en professionel virksomhed.

Læring i fællesskab

En MBA København ruster en med både erfaring og viden, så man er i stand til senere hen at blive en dygtig og vidende ansat eller leder i en virksomhed. Man bliver i løbet af uddannelsen introduceret for de forskellige principper, der udmærker praksissen i erhvervslivet. Med ligesindede, andre kursister bliver man dygtigere til faget. En MBA københavn skaber fremtidens ledere.

Læs meget mere om MBA København her

Se mere uddannelse her:

Bliv mere kompetent med mba insead

Nyd Danmarks skønneste by med uddannelsen mba København

Kategorier

Seneste kommentarer

Arkiverne