Weepo

Blogs om HR, rekruttering & ikke mindst uddannelse

Projektledelse kurser giver megen brugbar viden

no comment
Tag et kig på projektledelse (Foto: alive.dk)

Tag et kig på projektledelse (Foto: alive.dk)

I dag er det langt mere normalt, end det var for ti år siden, at ansætte projektledere til at gennemføre et enkelt projekt frem for at ansætte til en fuldtidsstilling. Når projektet er ført ud i livet, kan man gå videre til det næste projekt. Det kan være ved samme virksomhed, men det kan også være ved en ny. Det giver en stor diversitet i de arbejdsopgaver man udfører, men har det til fælles, at man vedbliver med at opbygge erfaring indenfor projektledelse. Der findes en lang række forskellige projektledelse kurser i dag, men fælles er, at man bliver klædt på til at håndtere en bred vifte af forskelligartede arbejdsopgaver. Det er langt mere moderne at uddanne sig til projektleder i dag, da arbejdsmarkedet er mere flygtigt, end det var for få år tilbage. Når man deltager i projektleder kurser, klædes man på til at håndtere projekter indenfor en lang række forskellige sektorer, da det ofte kræver de samme færdigheder at føre et projekt ud i livet, uafhængigt af hvilke branche det er indenfor. Det kan derfor være en fordel at dygtiggøre sig indenfor en projektorienteret retning, frem for en fastlåst uddannelse hvor man er langt mere afhængig af udbuddet af jobs, indenfor en bestemt branche, på det givne tidspunkt.

Projektledelse kurser er en langsigtet investering

Det er en god idé at tage projektledelses kurser, da man får et universelt kendskab til hvilke dynamikker, der er på spil, når et projekt føres ud i livet. Det kan være alt fra hvordan man motiverer ansatte i frivillige projekter, når en løncheck ikke er incitamentet til at arbejde, til hvordan man skaber en god og bæredygtig struktur, så et projekt ikke dør halvvejs i processen. Man får således både viden om incitamentstrukturer, samt nyttig ledelsesteori til at applicere på virkelighedens projekter.

Se mere om projektledelse kurser her: http://www.viauc.dk/videreuddannelse/privatevirksomheder/Sider/private-virksomheder.aspx

 

Læs meget mere om projektledelse:

Tag et kursus i projektledelse

Projektledelse – tag styringen på jobbet

Opnå mærkbare resultater med ledelsesudvikling

no comment
God ledelse betyder alt (foto viauc.dk)

God ledelse betyder alt (foto viauc.dk)

Forretningsverden kan til tider forekomme som et uigennemsigtigt system, hvor det er vigtigt konstant at være opmærksom på udvikling, konkurrence og resultater. Det er et hårdt job, og det kræver meget af medarbejdere, men i særdeleshed ledelsen at få virksomheden til at afføde de ønskede resultater.

Hvis forretningen ikke kører som planlagt og strategierne og målene ikke bliver til synlige og mærkbare resultater, er det en mulighed at søge råd og vejledning fra professionelle med erfaring og viden netop idenfor organisations- og ledelsesudvikling. Det kan være en hård oplevelse at blive udsat for analyse og granskning af udefrakommende, men det er en utrolig givende oplevelse. De professionelle er nemlig trænede i at finde frem til netop de områder i forretningen som ikke fungerer optimalt, og sætte ind netop her. En virksomhed kan således opleve at blive udfordret på tankegange og systemer. Det kan være hårdt at modtage kritik, men den har til formål at være konstruktiv og til at udvikle forretningen så den igen kommer på rette kurs.

Det er vigtigt med en god ledelse

For at en virksomhed kan fungere optimalt er det nødvendigt med en god og kompetent ledelse. At udvikle solide lederteams er således af største vigtighed. En god leder er omstillingsparat og tør træffe beslutninger og tage styringen i svære beslutningsprocesser. Hvis man ønsker at forbedre en forretnings top- og bundlinje er det altså essentielt med et god lederteam i spidsen. Ledelsesudvikling har derfor til hensigt at udvikle den enkelte leder eller det enkelte lederteam, så de er klædt på til opgaven og formår at varetage sin position til perfektion. Målet med ledelsesudvikling er, at lederne lærer at arbejde hurtigt, samtidig med at de løser komplekse problemstillinger på jobbet.

Det kan altså være en utrolig gavnlig proces at involvere professionelle i virksomheden, så der sker en god og givende udvikling.

Se flere indlæg om ledelsesudvikling:

Ledelsesudvikling er vigtigt – sådan gør du det bedst

Ledelsesudvikling forbedrer dine ledelseskompetencer

Ledelse udvikling er fundamental for en god

Kategorier

Seneste kommentarer

Arkiverne