Weepo

Blogs om HR, rekruttering & ikke mindst uddannelse

Ledelse udvikling er fundamental for en god

no comment
Der skal altid være nye ledere på vej (foto hansentoft.dk)

Der skal altid være nye ledere på vej (foto hansentoft.dk)

Ledelse udvikling er fundamental for en god virksomhed
Hvis du gerne vil have en succesfuld virksomhed, er det vigtigt, at I er stærke på alle fronter. Det vil sige, at hverken arbejdsstaben eller ledelsen sidder fast i gamle vaner eller sikkerhed.

Hvis man vil være en god ledelse, så skal man også være klar til at udvikle sig. En ledelse, der er i konstant udvikling, er en god ledelse. Det handler som ledelse om at være bevidst om, hvordan det går virksomheden. Det kan være nemt nok. Man kan se på nøgletallene, og man kan se på de underliggende faktorer, der spiller ind.

Hvis man gerne vil have, at det går en virksomhed og en arbejdsplads godt, så er det vigtigt, at ledelsen er klar på udvikling. At ledelsen ikke tror, at de kan blive som de er, fordi de sidder på toppen.

En ledelse der fungerer er udviklingsparat og fleksibel.

Start det rigtige sted

Hvor skal man starte, når man gerne vil udvikle sin virksomhed? Hvad er vigtigst, når det kommer til at lave ændringer? Det er der naturligvis ikke et entydigt svar på. Men det er vigtigt, at man husker på, at alle dele af virksomheden skal være i udvikling.

Det kan være svært at vide, hvordan man sikrer, at man altid udvikler sig. Hvor meget er nok? Hvordan skal man gøre? Derfor afholdes der jævnligt kurser i ledelsesudvikling. Her kan man deltage som hold eller enkeltpersoner. Der sættes fokus på, hvordan man bliver bedre til at kommunikere, hvordan man fordeler arbejdsroller, hvordan man glider ud af gamle vaner.

Det er vigtigt, man har en forståelse for, hvordan man udvikler sig, hvis man vil være en god ledelse. Gode ledelser er kendetegnet ved, at de sjælendt ligner det samme længe ad gangen. Udvikling af ledelse er fundamentalt for en virksomhed, der bevæger sig fremad.

Udvikling ledelse: se mere her

Læs meget mere om ledelse her:

Ledelse udvikling gavner ledere og virksomheder

Ledelsesudvikling er vigtigt – sådan gør du det bedst

Enhver ledelse skal være i udvikling

En organisationskultur skal være god og sund

no comment
Tag et kig på jeres organisations kultur (foto hansentoft.dk)

Tag et kig på jeres organisations kultur (foto hansentoft.dk)

Det er vigtigt, at kulturen på din arbejdsplads er sund og behagelig. Hvis ikke det er tilfældet, er det vigtigt, der bliver gjort noget ved det. Jo bedre organisationskulturen er på jobbet, jo bedre løser medarbejdere deres arbejde. Det kan lyde søgt og følsomt, men det handler om, at mennesker føler sig dygtige, værdsatte og tilpas sammen med deres kollegaer.

For at styrke organisationskulturen kan man gøre mange forskellige ting. Først og fremmest handler det om at identificere, om det er visse områder, man skal arbejde med, eller om hele arbejdspladsen trænger til en rufl.

Hvis det for eksempel er ledelsen internt, der trænger til at styrke organisationskulturen, så er det naturligvis en god ide at starte her. Først og fremmest kan man kigge på strukturen. Hvem bestemmer hvad? Giver det mening? Derefter kan man arbejde med de mindre målbare emner, hvor det handler om at flytte fokus og tale om følelser og holdninger.

Tag et vigtigt valg

Det kan virke bøvlet og ligegyldigt at fokusere på organisationskulturen på en arbejdsplads. Det kan føles som om, man træder et skridt væk fra strategien, målet, den fastlagte procedure. Det kan kort sagt virke som om, det er spild af tid. Men det vil til hver en tid være en fordel. Det vil være at gribe tiden, mens den stadig er der, da det er vigtigt at få en organisation til at spille sammen.

Grupper af medarbejdere skal udføre deres arbejde bedst muligt. Men det handler også om, at hele arbejdspladsen er skruet mest meningsfuldt sammen. Det er den ikke nødvendigvis, selvom den engang var det. Arbejdsmarkedet ændrer sig, virksomheder udvikler sig. Det er vigtigst, man også husker at udvikle på organisationskulturen.

For at udvikle på organisationskulturen tilbydes der kurser og konsulentarbejde, der hjælper til at flytte fokus og forståelse.

Se mulighederne for organisationsudvikling her: http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/consulting/organisationsudvikling/

Pædagogisk psykologi giver en et blik for mennesket

no comment
Er du interesseret i at lære mere om mennesker? Så kig på pædagogisk psykologi (foto viauc.dk)

Er du interesseret i at lære mere om mennesker? Så kig på pædagogisk psykologi (foto viauc.dk)

Har man flair for kontakt og kommunikation med andre mennesker? Har man gennem livet fået en stor egenskab til at skabe dialog og løsningsfokuserede samtaler? Måske bør man overveje pædagogisk psykologi, hvor man både kommer til at arbejde med pædagogik og psykologi. Det vil sige, at man med pædagogiske redskaber får et stort kendskab til særlige mennesker, der måske trænger til kommunikation med en professionel. Der er mange måder at opretholde løsningsresulterede dialoger på. En af de bedste er med en professionel psykolog og pædagog.

Redskaber og værktøjer

Er man interesseret i mennesket og det menneskelige velvære, bør man helt klart overveje denne uddannelse. Den giver styrker og kompetencer, der er stærkt humanistiske og løsningsorienterede. Det vil sige, at man med pædagogisk psykologi kan få et stort indblik og kendskab til, hvad det vil sige at have problemer, og hvordan problemer kan løses ved at anskueliggøre dem for den ramte.

Det kan være enten psykiske problemer eller traumer, der skal bearbejdes. Uanset hvad er der mange i samfundet, der kan have brug for at snakke med en professionel, der kan anskueliggøre med redskaber og værktøjer. Pædagogisk psykologi giver en redskaberne til at få kontakt, opretholde kontakt og skabe vækst og fremdrift for den enkelte.

Bliv klogere

Man bliver således også et klogere menneske efter endt uddannelse. Det er et menneske med skærpede egenskaber og evner indenfor pædagogik og psykologi, samt almene menneskelige egenskaber og evner indenfor livsverdenens brogede mangfoldighed af skæbner, der lader sig forstå i kraft af deres individualitet for den uddannede. Med pædagogisk psykologi får man et bredt kendskab til, hvad det vil sige at være menneske, og hvordan man skal hjælpe hinanden i forskellige situationer. Pædagogisk psykologi er et almendannende fag, der giver en adgang til mange af livets små hemmeligheder.

Et amu kursus gavner både den enkelte og arbejdsmarkedet

1 comment
Bliv bedre til dit job, med et amu kursus (Foto: www.randers-hf-vuc.dk)

Bliv bedre til dit job, med et amu kursus (Foto: www.randers-hf-vuc.dk)

Amu kursus forbereder den enkelte på at udvikle sig indenfor sit arbejdsfelt. Er man ambitiøs og målrettet, og har man planer om at udvikle sig indenfor sit specifikke felt, kan man derfor betragte et amu kursus som en fornuftig beslutning. Et amu kursus er en fornuftig beslutning, fordi det gavner ens evner og egenskaber og ruster en til at udvikle sig på jobbet. Med et amu kursus kan man lære noget, og når man lærer på et amu kursus, lærer man noget om sig selv, og det job man har. Et amu kursus er til for at styrke den enkeltes kompetencer og muligheder i et dynamisk arbejdsmarked, der fordrer, at man konstant reflekterer og udvikler sig selv i et resultatfunderet arbejdsmarked.

Godt for den enkelte, godt for markedet

Der findes mange måder at ruste sig selv på. Man bruger sin fritid til at reflektere over ens indsats på jobmarkedet, og man bruger meget af tiden på arbejdet til at snakke og diskutere handlinger og metoder samt deres anvendelighed og effektivitet. Det er første del. Den anden del af det at udvikle og reflektere over sin gang på arbejdsmarkedet er ved at deltage i et amu kurus. Et amu kursus kan udvikle ens kompetencer, således at man føler sig bedre rustet i nutiden og i fremtiden. Især fremtiden er vigtigt for kursisten, for som det ser ud nu, er arbejdsmarkedet i en stadig dynamisk udvikling, hvor der konstant stilles nye krav til såvel ansatte som arbejdsgivere. Der er pres på arbejdsmarkedet både udefra og indefra.

Derfor bør man give sig selv tiden og ambitionerne. Man bør gøre sig klar til et amu kursus, der både skaber stabilitet og sikkerhed for den enkelte såvel som hele arbejdsmarkedet. Når man gavner sig selv, gavner man også hele det indre danske arhejdsmarked.

Læs mere om amu kurser her

Læs flere indlæg om amu kurser her:

Amu kurser gør dig klar til arbejdsmarkedet

Kom videre i livet med et AMU kursus

Specialisér dig med et AMU-kursus

Kategorier

Seneste kommentarer

Arkiverne