Weepo

Blogs om HR, rekruttering & ikke mindst uddannelse

En kompetencegivende projektlederuddannelse

no comment
Giv din karriere et skub fremad med uddannelse i projektledelse (Foto: alive.dk)

Giv din karriere et skub fremad med uddannelse i projektledelse (Foto: alive.dk)

Hvis du gerne vil være up to date på arbejdsmarkedet og have et strålende CV, der kan få dig ind i de høje stillinger, så kan du tage en kompetencegivende projektlederuddannelse. Der er endda mulighed for branchespecifik, hvis du tager den på VIA University College.

VIA University College er Danmarks største professionshøjskole med over 2000 ansatte og 18000 studerende. De er fordelt på 9 skoler rundt i Danmark. Blandt andet ligger de i Horsens, Silkeborg og Århus.

Du kan altså dygtiggøre dig lige, hvor du i forvejen bor, og det kan være et friskt pust at hoppe på skolebænken igen og lade en lærer serverer viden for dig. Arbejdsmarkedet kræver nemlig større kompetencer fra de ansatte end nogensinde før. Der er nye organisationsstrukturer og samarbejdsformer, hvilket kræver, at du er omstillingsparat og kan have overskud som leder, selvom du har et skiftende arbejde.

Bliv rustet til projektledelse

Du bliver rustet til at håndtere alle disse fremtidige krav, som du inden længe står overfor. Formålet med uddannelsen er da også, at den går på tværs af brancher, således du kan lære og lade dig inspirere af lignende virksomheder.

På projektlederuddannelsen på VIA University tager de udgangspunkt i din virkelighed. De blander altså din erhvervsfaglige viden med teori. Du vil eksempelvis komme til at arbejde med egne og dine medstuderendes problemer, som de bruger som cases.

På den faglige siden, så får du metoder og værktøjer inden for projektledelse. Efter endt uddannelse vil du altså være i stand til selv at et lave, styre og gennemføre projekter.

Uddannelsen er primært til dig, der allerede nu arbejder med projektledelse på dit job. Derfor kan du også tage uddannelsen, mens du bibeholder dit job.

Tag en uddannelse i projektledelse i dag

Læs mere om projektledelse via nedenstående links:

Tag et kursus i projektledelse

Projektledelse – tag styringen på jobbet

Lederudvikling – udvikling af den enkle styrker helheden

no comment
Lederudvikling er essentielt for virksomhedens fremtid  (foto hansentoft.dk)

Lederudvikling er essentielt for virksomhedens fremtid (foto hansentoft.dk)

En virksomhed består af mange led, og hvis virksomheden skal fungere, så man når de mål, der er sat, skal alle led være stærke. I spidsen for en virksomhed står ledelsen, og det er oftest her det første skridt til positiv forandring tages. Det, der sker i ledelsen, forgrener sig til hele virksomheden, og det er jo faktisk ledelse i sin reneste form. At noget eller nogen leder alle andre i en bestemt retning.

Det første man skal spørge sig selv om, når man vil skabe forandring er, hvilket område man ønsker at forbedre. Dernæst skal man dykke grundigt ned i, hvad menneskene inden for dette område ikke kan i dag, som de kan lære, så man opnår den forandring, der er ønskværdig. Det handler altid om at identificere, hvad der kan blive bedre, og hvordan det kan blive bedre.

Lederudvikling i marken betaler sig i længden

Man kan tage efteruddannelse, og man kan tage kurser. Der er ingen tvivl om, at begge dele kan give kompetencer, både fagligt og socialt, men nogle gange kan det være svært at implementere det lærte i virkeligheden arbejdsverden. Derfor er ledelsesudviklingsprogrammer med fokus på coaching og sparring på arbejdspladsen en meget effektiv måde at udvikle ledere på. Når man er i miljøet er det langt nemmere at identificere problemer og arbejde på dem.

Det kan godt tage noget tid at udvikle ledelsesstrategier og uddanne mennesker til at navigere inden for dem. Men det kan betale sig, og det er dokumenteret. Et halvt til et helt års lederudvikling giver efterfølgende årelang indtjening og bedre resultater på bundlinjen. Et af resultaterne er nemlig ledere, der kan løse selv de mest komplekse udfordringer, og hvis hurtighed og effektivitet smitter af på resten af virksomheden.

Læs mere om lederudvikling hos hansentoft.dk

Læs flere blog indlæg om lederudvikling her:

Lederudvikling er en nødvendighed for selv de mest erfarne

Ledelsesudvikling er vigtigt – sådan gør du det bedst

Virksomhedsudvikling der gør en synlig forskel

1 comment
Vær den virksomhed som gør en indsats (foto hansentoft.dk)

Vær den virksomhed som gør en indsats (foto hansentoft.dk)

En virksomhed består til alle tider af flere led, og det er vigtigt at alle dele af maskineriet jævnligt bliver smurt. Metaforen dækker over, at alle medarbejdere skal føle sig engagerede, for at en virksomhed kan udvikle sig i en god retning. Det handler om at løfte i flok, så man samlet kan møde fremtidens udfordringer og nå de mål, som man sætter hen ad vejen. Medarbejderne skal udfylde hver deres rolle og føle, at de gør det godt. Det kræver noget af den enkelte medarbejder, men det kræver også en hel masse af ledelsen og af arbejdsmiljøet.

Det bedste, du kan gøre for din virksomhed, er at skabe et sundt arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere føler sig godt tilpas. Det sunde arbejdsmiljø bunder først og fremmest i en god kommunikation mellem alle leddene, så alle føler sig informerede og hørt, og så alle er klar over, hvor virksomheden skal bevæge sig hen.

Udvikling er alfa omega for en hvilken som helst virksomhed

Udvikling kan både ske bevidst og ubevidst. Selv, når virksomheden ikke lægger en plan for sin udvikling, så vil den stadigvæk udvikle sig. Det sker, når medarbejderne skifter stilling, nye kommer til, og gamle tager væk, kunderne ændrer sig, og markedet udvikler sig ustoppeligt. Når man lægger en strategi for virksomhedens udvikling, forsøger man at sætte et mål for, i hvilken retning man gerne vil have virksomheden til at udvikle sig.

Når man lægger en sådan strategi, kræver det, at man får et vist overblik over virksomheden, der, i de fleste tilfælde, er ganske kompleks. Derfor anvender man modeller, der kan overskueliggøre alle led og give klarhed over, hvor man skal fokusere sit arbejde. Det handler om virksomheden vision, værdier, menneskelige relationer og meget mere. Helt ned i detaljen kan det handle om de fysiske forhold, der skaber rammerne om virksomheden.

Læs mere om virksomhedsudvikling her

Virksomhedsudvikling skal inkludere alle medarbejdere

Kategorier

Seneste kommentarer

Arkiverne