Weepo

Blogs om HR, rekruttering & ikke mindst uddannelse

Videreuddannelse sygeplejerske: mulighederne er store

1 comment
Sygeplejerske (Foto: www.randers-hf-vuc.dk)

Sygeplejerske (Foto: www.randers-hf-vuc.dk)

Hvis du allerde har en uddannelse som sygeplejerske, så er dit springbræt for at videreuddanne dig kæmpe store og ikke mindst helt vildt spændende. Måske har du allerede været ude og få et større kliniske grundlag og en hel masse erfaring i den forbindelse. Måske synes du, at der er nogle områder, som er særligt spændende, måske er der nogle ting, du har undret dig over undervejs. Undret dig over, hvorfor det er som det er, og hvorfor der ikke er nogen, der har undersøgt det grundigere. Al den kliniske erfaring er et super afsæt til netop at finde ind til det, der interesserer dig. Og det, der interesserer dig bør altid være drivkraften bag. Og det er ligegyldigt om det så er en af de mange kandidatuddannelser, der interesserer dig eller om det er en af de spændende specialuddannelser, der findes. Det kan være, du har fået lyst til at uddanne dig til sundhedsplejerske eller måske anæstesisygeplejerske. Mulighederne er enorme, og de venter bare på din drivkraft og lærelyst.

Videreuddannelse sygeplejerske: Gå forskervejen

Som sygeplejerske med tilknytning til klinik har du måske fået en større gennemgående forståelse for, hvor mange spændende muligheder, der er for at dykke ned i og undersøge bestemte områder og derved skabe endnu større faglighed. Det er en interesse, du har mulighed for at dyrke med de videreuddannelser, der findes inden for sygepleje. I Danmark er der i øjeblikket større efterspørgsel efter sundhedspersonale med forskeruddanelse, som på videnskabeligt niveau kan dykke ned og højne fagligheden inden for sygepleje til nye standarder. Hvis du synes, det lyder interessant, kan du f.eks. kigge nærmere på den sundhedsfaglige kandidat.

Videreuddannelse sygeplejerske, klik her!

Ledelse er nødvendigt i mange sammenhænge

no comment
Ledelse (Foto: alive.dk)

Ledelse (Foto: alive.dk)

Den moderne organisationsteori begyndte første gang at spire i slutningen af det 19. århundrede, da flere virksomhedsforskere begyndte at sætte ord på, hvordan en organisation bedst kunne komme til at fungere optimalt. Siden da har begreber som ‘organisation’ og ‘ledelse’ udviklet sig til nogle størrelser, der er mere præcist definerede. Det er ikke til at komme uden om, at ledelse er nødvendigt i mange situationer. Selv i det private er det nødvendigt, selvom man oftest bruger dette begreb i forbindelse med erhverv.

At varetage ledelse er ikke noget man gør sådan uden videre. Det diskuteres meget, hvilke kvalifikationer en leder skal besidde, og hvordan skal handle til bedste for organisationen. Der er dog ikke nogen tvivl om, at ledelse er forbundet med både uddannelse og erfaring. Det er ikke noget, man kommer sovende til.

Uddannelse i ledelse

Mange aspekter af ledelse kan læres på skolebænken. Det kan starte i det små med projektledelse eller lignende. Der findes jo mange forskellige typer virksomheder, og de har alle deres forskellige, unikke behov for ledelse. Kreative virksomheder har brug for ledere med speciale på dette felt, mens marketingbureauer har brug for helt andre kompetencer.

Man kan blandt andet uddanne sig i ledelse ved at tage en akademiuddannelse. Denne type uddannelse er målrettet voksne, der har en del erhvervserfaring, men som egentlig kun har en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. De kan tage akademiuddannelsen i ledelse på 3-4 år på deltid, og derefter er man udrustet til at varetage helt andre ansvarsopgaver, end man var inden.

Der er også mange andre videreuddannelser i ledelse, som er tilgængelige i Danmark. Vi lever på mange måder i et land, der rummer utallige muligheder for efteruddannelse og meget mere på dette område. Så hvis du føler, at du går og gemmer på en indre leder, så tøv ikke med at udfordre dette aspekt af dig selv ved at uddanne dig til at bruge det i praksis!

Få mere information om uddannelse i ledelse her

Ledelsesudvikling forbedrer dine ledelseskompetencer

1 comment
Ledelsesudvikling (Kilde: Flickr.com)

Ledelsesudvikling (Kilde: Flickr.com)

En dygtig leder kan betyde alverden for en virksomhed. En leders præstation kan både forstærkes og accelereres. Der findes dygtige virksomheder, som tilbyder ledelseskurser, som kan køre ved siden af lederens daglige arbejde. Derved kan man koble udviklingen med en forbedring af den daglige ledelse i virksomheden. Moderne ledelse handler om, at succeskriterierne hurtigt kan skifte, og derfor er det vigtigt, at man som leder kan omstille sig og hurtigt træffe de rigtige beslutninger. Det kan være en fordel at få nogle værktøjer, som man kan trække på, når presset bliver stort. Et 1 til 1 ledelsesudvikling tager afsæt i den præstationsforbedring, som lederen skal opnå og samtidig de forretningskritiske opgaver, der skal løses, imens lederen udvikler sine kompetencer. Det giver lederen og virksomheden en fantastisk mulighed for at forbedre den daglige drift og virksomhedens succes, samtidig med at lederen bliver dygtigere til sit job.

Optimér virksomhedens resultater med et ledelsesudviklingskursus

Et 1 til 1-lederuviklingskursus strækker sig typisk over en periode på 4-6 måneder med coachingmøder hver 2.-3. uge. I processen er lederens chef tilknyttet både i opstarten og i afslutningen af kurset. Undervejs i kurset bliver lederen coachet i at håndtere de kritiske ledelseskompetencer optimalt – det drejer sig om evnen til at sætte tingene i en fokuseret retning, eksekvere og skabe velfungerende samarbejdsrelationer blandt medarbejderne. Ofte oplever ledere, der tager et sådant kursus, at investering kommer mange gange tilbage i form af forbedrede resultater, fordi resultaterne netop ikke måles på skolebænken, men ses i regnskabet efter kort tid. Der er altid plads til forbedring, og den forbedring kan komme hurtigere, end du tror.

Læs mere om, hvad ledelsesudvikling kan tilbyde dig

Kategorier

Seneste kommentarer

Arkiverne