Weepo

Blogs om HR, rekruttering & ikke mindst uddannelse

Virksomhedsudvikling skal inkludere alle medarbejdere

2 comments
Tænker i på virksomhedens fremtid? (foto hansentoft.dk)

Tænker i på virksomhedens fremtid? (foto hansentoft.dk)

Det er svært at lave indgribende ændringer på en arbejdsplads, hvis det kun er nogle områder, man griber ind på. På den måde efterlader man en gruppe af medarbejdere, der stadig ikke får deres arbejdsområde fornyet. Man efterlader en restgruppe, der ikke bliver en aktiv del af virksomhedsudviklingen. Derfor er det vigtigt, at man som virksomhed husker alle elementer – alle afdelinger – når man vil udvikle arbejdspladsen.

At udvikle sin virksomhed vil sige, at man forsøger at gå i nye retninger; at man omlægger strukturer, nye rollefordelinger, eller at man prøver nye områder af indenfor det felt, man befinder sig på.

Det kan for eksempel være et skriftligt medie, der bevæger sig over i også at producere lyd såsom radio eller levende billeder i forhold af videoindslag eller live-TV. Virksomhedsudvikling handler om at lade sit firma, sin arbejdsplads udvikle sig på områder, der skaber fremdrift og succes.

Kan man være sikker på succes? Nej, men med de rigtige redskaber, er det meget sandsynligt, at fokus på udvikling også fører til øget succes. For de mere erfarne kan det være en god ide med udvikling inden for lederudvikling.

Hvad er virksomhedsudvikling egentlig?

Virksomhedsudvikling er helt grundlæggende, når virksomheden ikke er gået i stampe. Enhver form for videreudvikling eller nye mål, der nås, er en form for virksomhedsudvikling.

Derfor er det en god ide at gøre op med sig selv, hvilke områder man gerne vil forbedre, og hvordan man sikrer dette. Er det små områder? Eller er det mere fundamentale områder, der kræver større omrokeringer i virksomheden? Begge dele er mulige, det kræver blot den rette vejledning.

Vejledning kan virksomheden eller enkelte medarbejder – det kan fokuseres, så det passer til alle givne grupper på arbejdspladsen – modtage som en del i forståelsen af udvikling. Det kan både være korte kurser eller længere uddannelsesforløb. Det handler blot om, hvad du som person og din virksomhed som arbejdsplads har brug for i forhold til at kunne blive ved med at udvikle sig.

Find mulighederne for virksomhedsudvikling

Share

Tags: , , ,

2 Responses to “Virksomhedsudvikling skal inkludere alle medarbejdere”

  1. […] Virksomhedsudvikling skal inkludere alle medarbejdere […]

  2. […] Virksomhedsudvikling skal inkludere alle medarbejdere […]

Leave a ReplyKategorier

Seneste kommentarer

Arkiverne