Weepo

Blogs om HR, rekruttering & ikke mindst uddannelse

Virksomhedsudvikling der gør en synlig forskel

1 comment
Vær den virksomhed som gør en indsats (foto hansentoft.dk)

Vær den virksomhed som gør en indsats (foto hansentoft.dk)

En virksomhed består til alle tider af flere led, og det er vigtigt at alle dele af maskineriet jævnligt bliver smurt. Metaforen dækker over, at alle medarbejdere skal føle sig engagerede, for at en virksomhed kan udvikle sig i en god retning. Det handler om at løfte i flok, så man samlet kan møde fremtidens udfordringer og nå de mål, som man sætter hen ad vejen. Medarbejderne skal udfylde hver deres rolle og føle, at de gør det godt. Det kræver noget af den enkelte medarbejder, men det kræver også en hel masse af ledelsen og af arbejdsmiljøet.

Det bedste, du kan gøre for din virksomhed, er at skabe et sundt arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere føler sig godt tilpas. Det sunde arbejdsmiljø bunder først og fremmest i en god kommunikation mellem alle leddene, så alle føler sig informerede og hørt, og så alle er klar over, hvor virksomheden skal bevæge sig hen.

Udvikling er alfa omega for en hvilken som helst virksomhed

Udvikling kan både ske bevidst og ubevidst. Selv, når virksomheden ikke lægger en plan for sin udvikling, så vil den stadigvæk udvikle sig. Det sker, når medarbejderne skifter stilling, nye kommer til, og gamle tager væk, kunderne ændrer sig, og markedet udvikler sig ustoppeligt. Når man lægger en strategi for virksomhedens udvikling, forsøger man at sætte et mål for, i hvilken retning man gerne vil have virksomheden til at udvikle sig.

Når man lægger en sådan strategi, kræver det, at man får et vist overblik over virksomheden, der, i de fleste tilfælde, er ganske kompleks. Derfor anvender man modeller, der kan overskueliggøre alle led og give klarhed over, hvor man skal fokusere sit arbejde. Det handler om virksomheden vision, værdier, menneskelige relationer og meget mere. Helt ned i detaljen kan det handle om de fysiske forhold, der skaber rammerne om virksomheden.

Læs mere om virksomhedsudvikling her

Virksomhedsudvikling skal inkludere alle medarbejdere

Share

Tags: , , ,

One Response to “Virksomhedsudvikling der gør en synlig forskel”

  1. […] Virksomhedsudvikling der gør en synlig forskel […]

Leave a ReplyKategorier

Seneste kommentarer

Arkiverne