Weepo

Blogs om HR, rekruttering & ikke mindst uddannelse

Strategiudvikling skaber grobund for forståelse og udvikling

no comment
Hvis strategien skal holde er reflektion nødvendigt (foto viauc.dk)

Hvis strategien skal holde er reflektion nødvendigt (foto viauc.dk)

Hvis man som virksomhed ønsker at udvikle sig på langt sigt, og man samtidig ønsker at høste resultater, så tallene på bundlinjen ser fornuftige ud, er det en god ide at foretage en strategiudvikling. En strategiudvikling kan gavne en virksomheds målsætninger og støtte den interne kommunikation.

Organisme og enkeltdele

For at en virksomhed skal fungere, er det vigtigt, at den fungerer som en organisme. Som en organisme kan en virksomhed drive sit potentiale længere frem og udvikle sig i forskellige retninger, der fra starten af er anticiperede og derfor en del af en kortsigtet og langsigtet strategiudvikling. Hvis en virksomheds udvikling er kortlagt og blotlagt, bliver man selvsagt ikke overrasket eller chokeret, og det vil være nemmere at inddæmme i situationer, hvor der er behov for at tænke hurtigt eller reagere prompte.

Strategiudvikling kan være med til at gavne virksomhedens organisme. Hvis organismen skal kunne fungere som sigtet, er det vigtigt, at der bliver taget højde for hvert enkelt elements potentiale og forcer. Det er også vigtigt som virksomhed, at man sammentænker de enkelte dele og forsøger at forstå, hvordan helheden som organisme bliver farvet.

Strategiudvikling kan være med til at sætte forskellige elementer internt og eksternt på dagsordenen, således at man får en forståelse for deres indflydelse og betydning.

Også en menneskelige forståelse

Med strategiudvikling kommer man langt. Man får en bedre forståelse for, hvad det betyder at drive en virksomhed, og hvad det betyder på længere sigt, når markedsvilkårene kan ændre sig. Derudover er der også mulighed for at får juridisk indsigt i de vilkår, der indgår i driften af en virksomhed på et lokalt marked, der er globalt rettet og påvirket. En effektiv strategiudvikling udvikler ikke bare virksomheder, men også mennesker og skaber en dybere og indgående forståelse for de menneskelige værdier, der bliver repræsenteret gennem virksomhedens ansigt udadtil.

Få mere information om hvordan du kan udvikle din virksomhed:

Ledelse udvikling gavner ledere og virksomheder

Lederudvikling – udvikling af den enkle styrker helheden

Virksomhedsudvikling der gør en synlig forskel

Share

Tags: , , ,

Leave a ReplyKategorier

Seneste kommentarer

Arkiverne