Weepo

Blogs om HR, rekruttering & ikke mindst uddannelse

Sørg for en god forretningsudvikling i din virksomhed

no comment
Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Forretningsudviklingen skal være et omdiskuteret emne i virksomheden (foto: hansentoft.dk)

Forretningsudvikling referer til de af virksomhedens opgaver og processer, som handler om planlægning og støtte af implementering af virksomhedens vækstmuligheder. Det er de opgaver og processer ligner de traditionelle tilgange til for eksmepel strategisk ledelse og organisation. Men de adskiller dig også fra de traditionelle tilgange. Forretningsudvikling betegnes i dag oftest som business development og business developer, hvilket nogle gange kan skabe lidt forvirring.

Udvikling er ofte et nøgleord inden for forretning og business. Det er blandt andet derfor, at der findes så mange kurser og mba’er, netop for at sikre at man udvikles som leder, og bliver klædt på til at sørge for sin virksomheds udvikling. Især i disse globaliserede og digitaliserede tider er udvikling blevet et ord, der bruges i flæng. Al udvikling går stærkere i dag end nogensinde, og det fordrer også, at der stilles højere krav både til en organisations udvikling men også den enkelte leder eller medarbejders udvikling.

Derfor er forretningsudvikling en god idé

Hvis man investerer i kurser eller MBA’er enten for at forbedre enten sine egne kompetencer eller virksomhedens samlede præstation, er det vigtigt at lederudvikling og forretningsudvikling integreret i et samlet forløb og forankres direkte i hverdagen. Uddannelserne og kurserne skal gerne kobles direkte til de forretningskritiske udfordringer, som hver enkelt leder sidder med hjemme i virksomheden. Udgangspunktet for at forbedre en leders præstation skal gerne funderes i virksomhedens strategi og mål, samt de nødvendige forretningsmæssige gennembrud virksomheden er nødt til at opnå for at indfri ambitionerne. Det vil sige, at lederen skal kunne vokse med opgaven for at realisere virksomhedens strategi og mål. Derefter skal man vurdere, hvad der er behov for, for at løfte niveaet til det stadie, man ønsker. Altså, hvordan, hvor og hvornår skal man satse på et ledelsesmæssigt gennembrud, hvis målene også skal indfris, og virksomheden får mest mulig udbytte af det.

Læs mere om forretningsudvikling her!

Få mere information om forretningsudvikling her:

Forretningsudvikling er nødvendigt i vores tidsalder

Forretningsudvikling er nødvendig i ethvert firma

Share

Tags: , , , , ,

Leave a ReplyKategorier

Seneste kommentarer

Arkiverne