Weepo

Blogs om HR, rekruttering & ikke mindst uddannelse

Organisationskultur – vigtigheden af målrettet arbejde

1 comment
Husk at holde øje med organisationens kultur (foto hansentoft.dk)

Husk at holde øje med organisationens kultur (foto hansentoft.dk)

Man kan se en moderne virksomhed som en organisation, som skal spille sammen på alle planer i arbejdsprocessen. En organisation består traditionelt af mennesker, systemer, processer og strukturer. Samspillet mellem alle disse faktorer kan ses som en sammenhængende organisationskultur. Kulturen i organisationen har betydning for, hvordan arbejdet fungerer i praksis. Det moderne marked er en meget kompleks og fragmenteret størrelse, hvorfor det er af største væsentlighed, at alle dele af organisationskulturen arbejder samlet og målrettet mod det samme fælles mål, hvis virksomheden skal være konkurrencedygtig og få det maksimale ud af dens potentiale. Der er hos mange virksomheder en tendens til at gøre tingene på én måde, selvom det måske ikke er den mest givende. Organisationskulturen er på den måde en relativt stabil størrelse. Derfor skal der ret meget til at ændre kulturen og dermed måden, man arbejder på i en virksomhed. Det kan lade sig gøre, men det kræver en ekstern vurdering og et ønske om at ændre på tingene indefra.

En kompetent konsulent kan hjælpe med ændring af organisationskulturen

Der findes dygtige virksomheder med kompetente konsulenter, som er i stand til at give denne eksterne vurdering og på den vis få sat fokus på de ting, som bør ændres, hvis en given virksomhed vil have det optimale ud af dens potentiale. Det kan virke som et uoverskueligt projekt at sætte fokus på de problematiske mønstre, der kan være i en virksomheds organisationskultur, og mange opfatter det som en proces, der tager flere år at ændre, men det er faktisk ikke altid virkeligheden. Ofte kan organisationskulturen ændres ved helt konkrete tiltag, som kan sættes i gang af en vidende konsulent med kendskab til markedet.

Klik her og læs mere om ændring af organisationskultur

Share

Tags: , ,

One Response to “Organisationskultur – vigtigheden af målrettet arbejde”

  1. […] Grupper af medarbejdere skal udføre deres arbejde bedst muligt. Men det handler også om, at hele arbejdspladsen er skruet mest meningsfuldt sammen. Det er den ikke nødvendigvis, selvom den engang var det. Arbejdsmarkedet ændrer sig, virksomheder udvikler sig. Det er vigtigst, man også husker at udvikle på organisationskulturen. […]

Leave a ReplyKategorier

Seneste kommentarer

Arkiverne