Weepo

Blogs om HR, rekruttering & ikke mindst uddannelse

Hvad betyder en sund organisationskultur for dit firma

no comment
Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Hvad er organisationskultur for jer? (foto: hansentoft.dk)

Tænk på ordet ”køkultur”… Hvad beskriver dette ord? Ordet køkultur dækker noget uhåndgribeligt, nemlig en samfundsmæssig forståelse for, hvordan man som person bør opføre sig i det offentlige rum. Brud på disse forståelser, eller retningslinjer, kan føre til konfrontationer, vrede og frustrationer i samfundet. Nu er køkultur godt nok et meget smalt eksempel, men noget som alle vil kunne forstå – og nok den bedste måde at beskrive organisationskultur på. Der findes nemlig kulturer uanset hvor man befinder sig, fra land til land, by til by, og fra hjemmet og til det offentlige rum. Også virksomheder har deres helt særprægede kulturer. Er der elementer i organisationskulturen, som ikke helt fungerer, vil det skabe disharmoni i en virksomhed. Derfor er det altid en vigtig ting, som leder at undersøge nærmere – hvor kan man slå ind og forbedre kulturen, for at skabe trivsel og succes?

Lær at arbejde med organisationskultur

På kurserne vil lederne lære præcis hvad organisationskultur er, samt hvordan den ses i den pågældende virksomhed. De vil lære at identificere selv marginale problematikker, analysere dem for derefter at udvikle en helt særlig strategi til at løse den med optimalt udfald, for til sidst at implementere denne løsning. Men som det er med alle ændringer i kulturer, må det ikke ske for hurtigt, idet individerne, som er indordnet denne kultur, skal kunne nå at vænne sig til ændringerne. Man finder derfor det vigtigt at tilegne sig de helt rette værktøjer til at identificere og ændre disse vaner inden for organisationskulturen, som potentielt kan forårsage skade på virksomheden.

Der er flere former for organisationskulturer. Der er samarbejdskulturen, der er præget af partnerskaber og teambuilding, hvor alt foregår på erfaringsudvekslende og deltagende vis. Der er kompetencekulturen, som er mere konkurrencepræget og fokuserer på udvikling af kompetencer i stedet for at fremme samarbejdet – arbejdsformen er upersonlig og videnstyret. Der er kontrolkulturen, hvor alt er kommandoorienteret og regelbaseret – det er upersonligt, isoleret og opgaveorienteret. Og så er der kultivationskulturen, som er overbevisningsorienteret, personificeret og formåls- og værdibaseret. Uanset hvilken type organisationskultur, der er tale om, kræver det en indlevelse i kulturens værdi sæt og normer for, at man kan gebærde sig uden fejl.

Læs mere om hvordan du kan forbedre firmaets organisationskultur her

Læs mere om organisationskultur her:

Få etableret en god organisationskultur på arbejdspladsen

Lær mere om organisationskultur

 

Share

Tags: , , , , ,

Leave a ReplyKategorier

Seneste kommentarer

Arkiverne