Weepo

Blogs om HR, rekruttering & ikke mindst uddannelse

Archive for the ‘ Organisation ’ Category

Få styr på jeres organisationskultur og skab resultaterne

no comment
Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)

En god organisationskultur er lig med gode resultater (foto: hansentoft.dk)

Hvis du oplever at det er svært at nå frem til de resultater, der virkelig gør en forskel, er der flere ting, du kan kigge på. En af dem er internt i organisationen, samt jeres strategier. Dog kan der være ting i organisationens kultur, der er svære at ændre, og som kan fungere som en stopklods.

Kenskab til organisationens kultur er vigtigt 

Der er visse ting i jeres virksomhed, der ikke kan ses. En af dem er kulturen, som ligger lige under overfladen, og vises i symbolske ting. Du kan ikke se det i det daglige, og er derfor ikke særligt håndgribeligt, og derfor kan det også være svært at forstå for udefrakommende. Det skal man ikke negligere. Specielt ikke i en tid med kriser eller forandringer – her er det vigtigt at forstå og fastholde kulturen. Hvad enten du er leder, medarbejder eller udefrakommende.

Hvis ikke det er alle, der kan forstå organisationens kultur, kan det i værste fald være svært for virksomheden at arbejde og finde frem til resultaterne, og i sidste ende at præstere overfor dens kunder. Det er derudover også vigtigt at virksomhedens medarbejder kan lokalisere og identificere sig med virksomhedens kultur. Hvis ikke det lykkedes vil der muligvis opstå nogle sub-kulturer, der enten kan skabe konflikter eller fungere i hverdagen.

Find frem til kulturen

Hvis i oplever at resultaterne ikke er, som i ønsker og der er konflikter indbyrdes i virksomheden, kan det være en idé at kigge på virksomhedens kultur, især under ændringer og udfordringer. Derfor kan det være en idé at søge hjælp fra en helt anden part. En konsulent kan være ekspert i at finde de underliggende strukturer og kultur i virksomheden og på den måde finde lige det, der ikke fungerer for jer. På den måde kan i få styr på et potentielt rod, få styr på ressourcer og strukturerne igen og derved blot koncentrere jer om at skabe resultater med det i gør bedst.

Se hvor du får viden om din organisationskultur her

Du kan læse mere om god organisationskultur her:

Det er vigtigt med en god organisationskultur i din virksomhed

Få etableret en god organisationskultur på arbejdspladsen

 

 

Viden om ledelse og organisation er essentielt for en leder

1 comment
Tag et kig på projektledelse (Foto: alive.dk)

God ledelse kræver stor viden (foto: hansentoft.dk)

Viden om ledelse og organisation er essentielt for enhver leder i en virksomhed, men denne viden bliver hurtigt forældet og derfor er det vigtigt, at du som leder hele tiden holder dig opdateret på den nyeste viden, hvis du ønsker at din virksomhed skal forblive stærk og konkurrencedygtig.

Ledelse og organisation er hele tiden under forandring

Teorierne om ledelses adfærd og organisationer, er nemlig noget der hele tiden er under forandring, og derfor er det vigtigt, at du hele tiden tilegner dig ny viden om det. Selvom du måske tidligere har tillært dig viden om dette, kan din viden måske hurtigt blive forældet. Det er derfor vigtigt, at du som leder sørger for at holde dig skarp på viden om ledelse og organisation.

Og det behøver ikke nødvendigvis, at være så tidskrævende at skulle holde sig opdateret på denne viden. Meget af det vil du således kunne stå for selv at læse, hvorfor du selv vil have mulighed for, at planlægge din tid.

Viden om ledelse og organisation sikrer glade ansatte

Og du vil hurtigt kunne mærke resultatet af din viden i din virksomhed. Når du holder dig opdateret på den nyeste viden om hvordan du skal opføre dig som leder og hvordan du skal takle dine ansatte, vil du nemlig også opleve, at dine ansatte kan mærke forskelle. Det har betydning for, hvor stor pris de sætter på arbejdet. De vil nemlig blive mere motiverede af, at have en leder, der er klar over hvordan de ansatte skal håndteres. Samtidig vil din viden om organisationen sikre dig, at du hele tiden er på forkant med eventuelle konflikter og udfordringer i organisationen. Og rent faktisk vil den nye viden give dig mulighed for, at tage din virksomhed til et helt nyt niveau.

Hold dig eksempelvis opdateret om ledelse og organisation her

Se mere her:

ledelse uddannelse – er du en leder?

På et ledelseskursus kan du forbedr dine personlige ressourcer

Få hjælp til rekruttering af medarbejdere og ledere fra eksperter

no comment
Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Få hjælp til at finde nye medarbejdere (foto: hansentoft.dk)

Vi lever i dag i en tid, hvor der er rigtig mange forskellige kompetencer på spil på arbejdsmarkedet. Trods at det umiddelbart er en anelse rodet kommentar at fyre af, så handler det blot om, at der forventes fra diverse firmaer en masse forskellige kompetencer i forhold til deres kommende medarbejdere og særligt ledere. Dertil skal man også medregne at der også findes rigtig mange forskellige personer, som har meget forskellige profiler og her foreligger det også, at de har rigtig mange forskellige kompetencer at byde ind med i forskellige jobs. Der er stor forskel på de mange profiler og sammensætningen af diverse kompetencer, og derfor kan det hurtigt gå hen og virke som en jungle at finde frem til den helt rigtige medarbejder. Det kan også meget let være, at man som virksomhed ender i en situation, hvor det simpelthen er svært at vælge mellem flere personer, fordi de netop har meget interessante profiler, hvor der er kompetencer i begge lejre som taler for en ansættelse, men man skal kun bruge én ny, så man er nødt til at vælge iblandt dem. Her er det en fordel at få hjælp til at vælge med rekruttering af medarbejder.

Vælg rigtigt første gang med eksperthjælp til rekruttering af nye medarbejdere

Ved at samarbejde med professionelle fora kan man nå langt med en succesfuld rekruttering af medarbejder. Ikke nok med at af mange af disse fora står for at uddanne både medarbejdere, ledere og virksomheder, så er de også specialiseret i at matche mennesker med firmaer og ønsker. De er specialiseret til at finde en sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Med rekrutteringsekspertise og vejledning ude fra kan man sikre sig, at man vælger rigtigt første gang.

Få rekrutteringshjælp ved at klikke lige hér

Se mere her:

Virksomhedsudvikling skal inkludere alle medarbejdere

ledelse uddannelse – er du en leder?

 

Det er vigtigt med en god organisationskultur i din virksomhed

no comment
Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Sæt fokus på jeres organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur er det, der indikerer en virksomheds eller organisations processer, strukturer og adfærd. Det er i virkeligheden alt det en organisation eller virksomhed udgøres af. Det er de normer, værdiger, holdninger og handlinger som eksiterer i en virksomhed eller organisation. En god organisationskultur er det, der holder sammen på en virksomhed. Derfor påkræves det også af en god leder, at man sørger for en god organisationskultur. Der er mange måder at skabe en god organisationskulture, og det afhænger meget af hvilken slags virksomhed eller organisation, der er tale om. Som leder har man mulighed for at påvirke organisationskulturen med konkrete og handlekraftige tiltage.

God og harmonisk organisationskultur

En organisation eller virksomhed består af mennesker, processer, systemer og strukturer, hvor organisationskulturen er det, der binder det hele sammen. Kultur betyder måden hvorpå vi mennesker gør tingene, vores adfærd. Dermed kan organisationskultur forstås som det, som de ansatte ser virksomhedens aktiviteter gennem. Der er mange måder at skabe kultur på, og kultur er ikke blot noget man kan pege på. Det ligger i det mellemmenneskelige, alt det der foregår mellem os som mennesker. Strukturer, systemer og adfærd, som man ikke bare kan pege på og sige, se, der var det. Derfor kan det også være svært at arbejde med organisationskultur, netop fordi det er ned i de helt små detaljer, og noget man ikke kan se med det blotte øje. En kultur bliver oftest fastsat af en virksomheden som helhed, men en god og kompetent leder vil også kunne påvirke kulturen i den retning, man ønsker. Det kan sagtens tage adskillige år at ændre en organisationskultur, men med tålmodighed og de rette værktøjer, vil det kunne lade sig gøre. Det handler om at tage et skridt af gangen og starte nede fra og op. Du kan ikke ændre en hel virksomhed på en dag eller en uge. Det kræver tid og tålmodighed og den rette indstilling til sine medarbejdere.

Læs mere om organisationskultur her!

Se mere her:

Få etableret en god organisationskultur på arbejdspladsen

Lær mere om organisationskultur

Hvad betyder en sund organisationskultur for dit firma

no comment
Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Hvad er organisationskultur for jer? (foto: hansentoft.dk)

Tænk på ordet ”køkultur”… Hvad beskriver dette ord? Ordet køkultur dækker noget uhåndgribeligt, nemlig en samfundsmæssig forståelse for, hvordan man som person bør opføre sig i det offentlige rum. Brud på disse forståelser, eller retningslinjer, kan føre til konfrontationer, vrede og frustrationer i samfundet. Nu er køkultur godt nok et meget smalt eksempel, men noget som alle vil kunne forstå – og nok den bedste måde at beskrive organisationskultur på. Der findes nemlig kulturer uanset hvor man befinder sig, fra land til land, by til by, og fra hjemmet og til det offentlige rum. Også virksomheder har deres helt særprægede kulturer. Er der elementer i organisationskulturen, som ikke helt fungerer, vil det skabe disharmoni i en virksomhed. Derfor er det altid en vigtig ting, som leder at undersøge nærmere – hvor kan man slå ind og forbedre kulturen, for at skabe trivsel og succes?

Lær at arbejde med organisationskultur

På kurserne vil lederne lære præcis hvad organisationskultur er, samt hvordan den ses i den pågældende virksomhed. De vil lære at identificere selv marginale problematikker, analysere dem for derefter at udvikle en helt særlig strategi til at løse den med optimalt udfald, for til sidst at implementere denne løsning. Men som det er med alle ændringer i kulturer, må det ikke ske for hurtigt, idet individerne, som er indordnet denne kultur, skal kunne nå at vænne sig til ændringerne. Man finder derfor det vigtigt at tilegne sig de helt rette værktøjer til at identificere og ændre disse vaner inden for organisationskulturen, som potentielt kan forårsage skade på virksomheden.

Der er flere former for organisationskulturer. Der er samarbejdskulturen, der er præget af partnerskaber og teambuilding, hvor alt foregår på erfaringsudvekslende og deltagende vis. Der er kompetencekulturen, som er mere konkurrencepræget og fokuserer på udvikling af kompetencer i stedet for at fremme samarbejdet – arbejdsformen er upersonlig og videnstyret. Der er kontrolkulturen, hvor alt er kommandoorienteret og regelbaseret – det er upersonligt, isoleret og opgaveorienteret. Og så er der kultivationskulturen, som er overbevisningsorienteret, personificeret og formåls- og værdibaseret. Uanset hvilken type organisationskultur, der er tale om, kræver det en indlevelse i kulturens værdi sæt og normer for, at man kan gebærde sig uden fejl.

Læs mere om hvordan du kan forbedre firmaets organisationskultur her

Læs mere om organisationskultur her:

Få etableret en god organisationskultur på arbejdspladsen

Lær mere om organisationskultur

 

Få etableret en god organisationskultur på arbejdspladsen

2 comments
Har du svært ved at finde job? Tag et AMU kursus (foto hansentoft.dk)

Hvordan er jeres arbejdskultur? (foto hansentoft.dk)

Hvis du ønsker, at dit firma skal blive det allerbedst firma, der findes, så skal du have meget høje ambitioner, du skal have en god ledelse i firmaet, du skal have arbejdsomme kollegaer og ansatte og slutteligt skal du være helt sikker på, at der hersker en velovervejet og god organisationskultur på arbejdspladsen.

Kig på grundstenene

En god organisationskultur kommer du ikke let til, og derfor vil det være en god idé for dig at finde ud af, hvordan du kan sikre dig, at den organisationskultur, du fremtidigt ønsker at etablere på din arbejdsplads, har rødder i noget, der er rigtigt og ikke noget, der er forkert. Det kan du sikre på mange måder, men en af de bedste måder, hvorpå du kan sikre dig, at den organisationskultur, I har på din arbejdsplads, bliver vedligeholdt, er ved at tage et kursus i organisationskultur, så du kan lære, hvordan man bedst muligt opnår at danne gode strategier på en arbejdsplads. Med et kursus i organisationskultur vil du oven i købet også kunne blive bedre til at danne dig et nuanceret og godt overblik af din arbejdsplads og af de ansatte, som du har på din arbejdsplads.

Organisationskultur kommer ikke helt af sig selv

En god organisationskultur er ikke noget, der bare kommer af sig selv på enhver arbejdsplads. Nogle af de arbejdspladser og kontorlandskaber, som gør sig allerbedst i verden, er de selskaber, firmaer og virksomheder, der har forstået, hvad det vil sige at drive en optimal organisationskultur på arbejdspladsen. Hvis du gerne vil være med i eliten af danske virksomheder, skal du være helt sikker på, at den organisationskultur, der hersker i dit firma, er en organisationskultur, der giver mening. Den smarteste måde, du kan sikre dig, at dit firma får en overordnet organisationskultur og en organiseret ledelse og organiserede medarbejdere er ved, som ovennævnt, at tage et kursus.

Læs mere om organisationskultur her

Se også disse indlæg

Efteruddannelse er uddannelse til hele livet

Virksomhedsudvikling er en genvej til resultater

Lær mere om organisationskultur

no comment
Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Hvis man vil have det bedst mulige virke ud af sin virksomhed, da er det nødvendigt at se på virksomhedens organisationskultur. En organisationskultur er alle de mennesker, systemer, processer og strukturer, der gør sig gældende inden for den enkelte virksomhed. Frivilligt eller ej, så avles uvægerligt en bestemt slags kultur inden for en virksomhed som et resultat af ovennævnte parametre. Kulturen får selvfølgelig indvirkning på de mennesker, der færdes i den, hvad der igen påvirker succesraten af virksomheden generelt. Det er derfor rigtigt gavnligt at få indblik i forskellige værktøjer samt strategier for, hvordan man udvikler og forbedrer organisationskulturen – ligeledes så man overhovedet bliver i stand til at vurdere den organisationskultur, man indgår i.

Tag på kursus i organisationskultur

Heldigvis er der hjælp at hente. Der er de seneste år blomstrede mange professionelle uddannelsesinstitutioner op, der specialiserer sig inden for business. På en sådan skole tilbyder de både korte og længerevarende kurser, der kan afvikles, så de passer til den enkelte kursists øvrige liv, hvad der for mange indebærer et job, de bestrider sideløbende. Det er en stor mulighed, der er kommet til, da det ellers kan være svært at rumme mere uddannelse, mens man jobber. Men fordi man kan tilrettelægge sine fag eller kurser mere fleksibelt, lader det sig pludseligt gøre. Med meruddannelse inden for organisationskultur, kan man være ret sikker på, at blive rustet til lederstillingen eller til bedre at kunne varetage den lederstilling, man måske allerede bestrider. Det er desuden spændende og inspirerende at få ny input og samtidig en rigtig god og sund måde at vægre sig mod at brænde ud eller få stress. Man kan se frem til en masse ny viden og værktøj og et uddannelsesforløb, der passer ind i ens skema.

Tag på kursus inden for organisationskultur her

Få mere viden omkring organisationskultur her:

En virksomhed er sund med en sund organisationskultur

Det er vigtigt med en sund og effektiv organisationskultur på arbejdspladsen

En virksomhed er sund med en sund organisationskultur

1 comment
Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

En virksomheds organisation skal gerne være sund. Hvis ikke fundamentet af selve virksomheden er sundt, som det nu engang er i sig selv, kan det ofte ende med, at virksomheden ikke formår at skabe et sundt udgangspunkt for sine videre transaktioner. Det handler om at kunne forstå virksomheden, som noget der kan give et sundt og sikkert udgangspunkt på sigt. Det handler om at forstå virksomheden som noget, der konstant må videreudvikles og forhandles imellem. Det handler om at skabe nogle sunde måder at tænke på. Her tænkes der primært på kulturen. Men kulturen giver kun sig selv i og med, at der tages højde for de økonomiske og materielle omstændigheder. Det er disse elementer, der er med til at præge virksomhedens kultur, så den formår at være noget produktivt. Ved at tænke sådan, bliver der skabt nogle sunde muligheder og alternativer til fremtiden.

Et skelet

Organisationskultur er ligesom en slags kultivering af en virksomheds skelet. Den er sund, og den bør gerne være gavnligt. Det giver således rigtig god mening at skabe denne kultivering. Ligesom når man lader børn drikke en masse mælk fra en tidlig alder, så de er godt rustede til det senere forløb. Det handler om at give virksomheden nogle sunde og smarte muligheder ved at tænke sundt og økonomisk.

Sundt fundament

En sund organisationskultur er altså en sund måde at føre forretning på, som man med sikkerhed ved, kommer til at skabe resultater, der er gavnlige og hensigsmæssige. Der kan således være tale om nogle sunde og fine muligheder, hvis man begynder at tænke i organisationskultur. For når man tænker i de baner med løsningsorienterede strategier og værdifulde ideer omkring strukturering, er man sikker på en sund og afbalanceret drift af virksomheden.

Læs meget mere om organisationskultur her

Organisationsudvikling sender din virksomhed et skridt foran

no comment
Har i planlagt fremtiden? (foto hansentoft.dk)

Har i planlagt fremtiden? (foto hansentoft.dk)

Et spørgsmål rigtig mange virksomhedsejere, konsulenter, daglige ledere og en række andre mennesker forsøger at besvare hver dag er, hvordan man skaber bedre resultater for en virksomhed. Der findes en lang række forskellige svar på netop dette spørgsmål, hvilket blandt andet skyldes, er der langt fra er enighed om midlerne indenfor litteraturen. Målet er ikke så svært at blive enige om, det handler nemlig om profit. Det er ligeså ganske nemt at deducere sig frem til, hvordan man skaber profit: flere indtægter end omkostninger giver en positiv omsætning. Den grundsætning kan man ikke være i tvivl om. Der hvor mange imidlertid er uenige, er ved spørgsmålet om hvordan dette på papiret simple mål nås. Nogle skoler sværger til at alt skal optimeres og effektiviseres. Hver en fase og hver en proces i produktionen, i den interne kommunikation eller noget helt tredje skal justeres og gøres mere effektivt. Andre mener derimod, at det giver mere at etablere et medansvar for virksomheden, der går igen blandt alle dens ansatte. En tilfreds medarbejder yder nemlig mere, end en utilfreds medarbejder gør det, og en medarbejder der føler et vist ansvar for virksomheden, er ligeså mere tilbøjelig til at gå de ekstra mil, der skal til, for at virksomheden kan lykkes.

Organisationsudvikling sender din virksomhed et skridt foran

Mange overser dog en ting, og det er, hvor meget der er at hente på en velfungerende organisation. Her kan man både opnå tilfredse og velfungerende medarbejdere samtidig med, at man skaber en mere effektiv kommunikation internt i virksomheden. Derfor er det aldrig for sent at ændre på nogle af de strukturer i organisationen, der måske ikke virker som ønsket. Der findes en masse dygtige eksperter på dette område, der sidder klar til at hjælpe, hvorfor det naturligvis bare er med at komme i gang med udvikling af sin organisation.

Se på organisationsudvikling hos Hansen Toft

Derfor er det vigtigt at gå op i organisationsudvikling

no comment
En god organisation er bevidst om udviklingen (foto hansentoft.dk)

En god organisation er bevidst om udviklingen (foto hansentoft.dk)

Det er virkelig vigtigt, at du går op i organisationsudvikling, når du har en virksomhed. Det er vigtigt, at man hele tiden udvikler sin organisation. Udviklingen kan ske på flere forskellige måder, men det kan være rigtig vigtigt at lære den helt rigtige form for udvikling af organisationen. Men det er heldigvis ikke umuligt at lære de bedste måder at udvikle på. Der er nemlig mange kurser, som er tilgængelige for alle, som kan gøre dig bedre til at udvikle organisationer. Du kan læse meget mere om de kurser her under lige nu.

Kurser i organisationsudvikling er også noget, du kan blive en del af

Det er nemlig muligt for dig at tage et kursus i organisationsudvikling. Hvordan det? Jamen der er faktisk rigtig mange voksenskoler, som sørger for, at der bliver udbudt en masse forskellige kurser til voksne. Og det er nemlig her, at du kan gå til organisationsudvikling også. Det er et af de kurser, som er rigtig populære i tiden, fordi der er så stor efterspørgsel efter det. Derfor handler det også om at skrive sig op til en af disse kurser, så der ikke går for lang tid, inden du kan deltage i det.

Find mere information om organisationsudvikling på nettet

Du kan finde en masse mere information om organisationsudvikling på nettet. Her kan du læse om de forskellige kurser, som der bliver tilbudt rundt om i landet. Hvis du gerne vil finde et kursus tæt på dig, så søger efter organisationsudvikling og den by, som du gerne vil på kurset i. Så finder du frem til det nærmeste sted, der tilbyder organisationsudvikling som et kursus, hvor du kan lære alt om det spændende fag.

Find mere information om organisationsudvikling

 

Læs mere om organisationsudvikling:

Organisationsudvikling: Hvem gør hvad?

Kursus i organisationsudvikling skaber rammer for fornyelse

Kategorier

Seneste kommentarer

Arkiverne