Weepo

Blogs om HR, rekruttering & ikke mindst uddannelse

Virksomhedsudvikling er en genvej til resultater

1 comment
Er i på vej frem? (foto viauc.dk)

Er i på vej frem?

Hvis man vil skabe nogle gode resultater, så er det enormt vigtigt, at der er styr på det organisatoriske. Det er ligegyldigt, om man har prøvet at indgå i en virksomhed på arbejdspladsen, i sportsklubben eller en eller anden frivillig virksomhed; hvis det organisatoriske ikke fungerer, så er det meget svært at nå nogen vegne. Det er nemlig enormt vigtigt, at der er en god kultur og nogle gode normer og dogmer indenfor den virksomhed, hvori man befinder sig og bruger sin tid og energi. Det er super ærgerligt at knokle løs uden at få noget ud af det. Det behøver slet ikke være en lønseddel. Mange frivillige virksomheder nyder stor tilslutning, netop fordi der er god stemning såvel som en arbejdsom og seriøs kultur internt i virksomheden.

Er din virksomhed i balance kan det ses på bundlinjen

Hvis man som chef for en virksomhed ikke kan få bugt med de røde tal i virksomheden, så griber man intuitivt til nogle forskellige værktøjer der knytter sig til finansverdenen. Køb og salg, nedskæringer og fyringsrunder. Der er dog langt fra altid, at disse midler rent faktisk også virker og skaber nogen reel effekt. Noget som mange hardcore forretningsmænd nogle gange har en uheldig tendens til at overse, er at mange af problemerne kan løses i virksomheden. Det handler om alt fra den mere strukturelle og formelle del af det organisatoriske til det også handler om medarbejderpleje og nogle nye øjne på problemerne.

Virksomhedsudvikling er en genvej til resultater

Man kan beskrive virksomheden som det mest vitale organ. I en virksomhed eller lignende er en velfungerende virksomhed helt uundværlig. Virksomheden er den muskel der pumper blod rundt til hele resten af kroppen – ikke ulig et menneskeligt hjerte. Hvis virksomheden ikke fungerer, så kan resten af legemet det heller ikke.

Du kan finde ud af meget mere om virksomhedsudvikling hos Hansen Toft

 

Læs mere om virksomhedsudvikling:

Virksomhedsudvikling er grundingrediensen i god forretning

Virksomhedsudvikling der gør en synlig forskel

Virksomhedsudvikling skal inkludere alle medarbejdere

Bliv bedre til at navigere på markedet med en uddannelse i ledelse

no comment
Ledelse uddannelse  (foto: se-institute.dk)

Ledelse uddannelse (foto: se-institute.dk)

Med en uddannelse i ledelse kan du være sikker på, at du bliver bedre til at navigere på markedet. Markedet har ændret sig markant i løbet af de seneste par år, og der er meget af det, der blev betragtet som sikker viden og faste holdepunkter for bare et par år siden, som ikke længere er til at regne med. Hvis du vælger en uddannelse i moderne ledelse kan du være sikker på, at du er i stand til at operere på et marked, hvor det eneste der er sikkert er, at markedet er i vedblivende forandring. Med en uddannelse i moderne ledelse kan du forudse nogle af de forandringer, som sker netop inden for din virksomheds område. På den måde er virksomheden bedre i stand til at ændre kurs i tide. Denne kvalitet styrkes mærkbart med en uddannelse i moderne ledelse.

Rust virksomhedens ledere til fremtiden med en uddannelse i moderne ledelse

Med en uddannelse i moderne ledelse kan du ruste din virksomheds ledere til at kunne klare fremtidens udfordringer, før de bliver til egentlige problemer. En uddannelse i moderne ledelse kan ses som en investering i virksomhedens fremtid. De virksomheder, der klarer sig godt gennem krisetider, er de virksomheder, der har formået at forberede hele virksomheden på fremtidens forandringer. Dette sikres bedst med en uddannelse i moderne ledelse, der gør den enkelte leder i stand til at forudse forandringerne i markedet. En ting, som mange af de virksomheder, der ikke klarede sig gennem finanskrisen har til fælles er, at de ikke har tilpasset sig til markedets vilkår.

 

Find potentialet i lederen med en uddannelse i moderne ledelse

Styrk dit CV og dine muligheder for arbejde med en projektledelse uddannelse

no comment
Der er altid brug for gode projektledere (foto hansentoft.dk)

Der er altid brug for gode projektledere (foto hansentoft.dk)

Med en uddannelse i projektledelse, kan du styrke dit CV, og på den måde samtidig også dine muligheder for fremtidigt arbejdet og faktiske hele spektret inden for arbejdssøgning. Du kan nemlig udvide dine færdigheder til at strække sig udover det normale, hvis du får en projektledelse uddannelse. Du lærer at danne dig et bedre overblik over en masse ting, og på samme tid, så lærer du lidt om, hvad ledelse egentlig er for noget. Det kan nemlig være uklart for mange, netop hvad ledelse egentlig er.

Styrk dine færdigheder – tag en projektledelse uddannelse

En projektledelse uddannelse hjælper dig til at forstå den større helhed inden for et givent projekt – og det behøver ikke kun at være et kreativt projekt. Mange forbinder projektledelse og også en uddannelse i projektledelse med kreative sjæle, men her er der altså misforstået noget. For med en uddannelse i projektledelse, bliver du både bedre til hurtigt at danne dig overblik over en given situation og samtidig hjælper en projektledelse uddannelse dig også til at overholde deadlines og gøre, at hele den stab, som du er leder for i et projekt, arbejder så effektivt, som overhovedet muligt. Du styrker dig selv som individ og som leder, og samtidig styrker du hele din arbejdsplads. Du lærer at samarbejde med andre på trods af sociale normer og uddannelser og du forstår den store sammenhæng, når det kommer til projekter og planlægning af disse.

Du vil hurtigt kunne styrke de færdigheder, som du allerede har inden for ledelse, hvis du tager en projektledelse uddannelse, og du kan hurtigt mærke forskel på, hvordan du arbejdede med andre under et projekt før og efter din uddannelse. Du bliver mere rummelig, og du bliver en bedre sparringspartner for dine kollegaer, hvis du tager en projektledelse uddannelse.

Læs mere om mulighederne for en projektledelse uddannelse her

Kategorier

Seneste kommentarer

Arkiverne