Weepo

Blogs om HR, rekruttering & ikke mindst uddannelse

Strategiudvikling skaber grobund for forståelse og udvikling

no comment
Hvis strategien skal holde er reflektion nødvendigt (foto viauc.dk)

Hvis strategien skal holde er reflektion nødvendigt (foto viauc.dk)

Hvis man som virksomhed ønsker at udvikle sig på langt sigt, og man samtidig ønsker at høste resultater, så tallene på bundlinjen ser fornuftige ud, er det en god ide at foretage en strategiudvikling. En strategiudvikling kan gavne en virksomheds målsætninger og støtte den interne kommunikation.

Organisme og enkeltdele

For at en virksomhed skal fungere, er det vigtigt, at den fungerer som en organisme. Som en organisme kan en virksomhed drive sit potentiale længere frem og udvikle sig i forskellige retninger, der fra starten af er anticiperede og derfor en del af en kortsigtet og langsigtet strategiudvikling. Hvis en virksomheds udvikling er kortlagt og blotlagt, bliver man selvsagt ikke overrasket eller chokeret, og det vil være nemmere at inddæmme i situationer, hvor der er behov for at tænke hurtigt eller reagere prompte.

Strategiudvikling kan være med til at gavne virksomhedens organisme. Hvis organismen skal kunne fungere som sigtet, er det vigtigt, at der bliver taget højde for hvert enkelt elements potentiale og forcer. Det er også vigtigt som virksomhed, at man sammentænker de enkelte dele og forsøger at forstå, hvordan helheden som organisme bliver farvet.

Strategiudvikling kan være med til at sætte forskellige elementer internt og eksternt på dagsordenen, således at man får en forståelse for deres indflydelse og betydning.

Også en menneskelige forståelse

Med strategiudvikling kommer man langt. Man får en bedre forståelse for, hvad det betyder at drive en virksomhed, og hvad det betyder på længere sigt, når markedsvilkårene kan ændre sig. Derudover er der også mulighed for at får juridisk indsigt i de vilkår, der indgår i driften af en virksomhed på et lokalt marked, der er globalt rettet og påvirket. En effektiv strategiudvikling udvikler ikke bare virksomheder, men også mennesker og skaber en dybere og indgående forståelse for de menneskelige værdier, der bliver repræsenteret gennem virksomhedens ansigt udadtil.

Få mere information om hvordan du kan udvikle din virksomhed:

Ledelse udvikling gavner ledere og virksomheder

Lederudvikling – udvikling af den enkle styrker helheden

Virksomhedsudvikling der gør en synlig forskel

Ledelse udvikling gavner ledere og virksomheder

1 comment
Der skal ledere til (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Der skal ledere til (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Der har gennem tiden altid været ledere. Det kan være, at dets ansigt udadtil altid har været under udvikling, men det, at der findes ledelse og ledere i samfundet, ser ikke ud til at forandre sig. Der har gennem de sidste århundreder været mange anarkiske protestorganisationer, der har forsøget at ændre på de vilkår, som ledere og ansatte indgår i både i dagligdagen men også i det politiske system. Mens det virker til, at det har været med til at ændre på opfattelsen af rigtig ledelse, har det ikke fjernet behov for ledelse på samfundsplan. Der er stadig behov for at tage beslutninger, og som regel er folk med erfaring indenfor ledelse, de bedste til at tage sådanne beslutninger. Men man kan selvfølgelig altid blive bedre til både at beslutte og kommunikere.

Ledelse kræver ledere

Ledelse udvikling kan anskueliggøre for nystartede og erfarne ledere, hvilke elementer, der ligger til grund for en generel ledelse af virksomheder. Der er mange måder at drive virksomheder frem på, men generelt påskønnes det nu om dage, at ledelsens ansigt udadtil kommer i sociale og kommunikativ maske. Fremfor en autoritativ og straffende ledelsesstil, der ikke længere hører hjemme i det postmoderne samfund. Enevældens tid ses ikke tilbage på med beundring, og det anses ikke som beundringsværdigt at tage egenhændige beslutninger.

Konstruktiv og kommunikativ

Hvis man derfor ønsker at skabe en ledelsesstil, der passer godt med tidsånden og virksomhedens medarbejdere, bør man derfor undersøge, hvordan man kommunikerer og skaber resultater, der både gør folk tilfredse i nuet og i fremtiden. Der skal selvfølgelig også tænkes på tallene i bundlinjen, og de langsigtede ambitioner må gerne være høje. Men der findes en selvsagt konstruktiv måde at skabe resultater på, der både skaber vækst i fremtiden og vækst i mennesket.

Få meget mere information om ledelsesudvikling her:

Ledelsesudvikling er vigtigt – sådan gør du det bedst

Enhver ledelse skal være i udvikling

Ledelsesudvikling forbedrer dine ledelseskompetencer

Amu kurser gør dig klar til arbejdsmarkedet

2 comments
Find tilbage på arbejdsmarkedet med et Amu kurser (foto viauc.dk)

Find tilbage på arbejdsmarkedet med et Amu kurser (foto viauc.dk)

Er du faglært eller ufaglært? Står du udenfor arbejdsmarkedet? Har du brug for en hånd i en ny retning?

Uanset hvad din position er, så tilbyder amu kurser dig ny viden og læring om et område og om dig selv generelt. Gennem både praktiske kursusperioder og teoretiske lektioner bliver du på et amu kursus først igennem kompetenceprocesser, der øger dine egenskaber i forhold til at blive en del af arbejdsmarkedet.

Det handler dels om at finde ud af, hvor ens kompetencer er, hvilket område man gerne vil beskæftige sig med, og dertil udvikle generelle kompetencer, som styrker en på området.

Med et amu kursus kan du blive klogere indenfor håndværksfag, butiksfag, salgsfag og sociale fag. Det handler om at kombinere dit ståsted, dine interesser med det udbud af kurser, der står for døren. Amu kurser er en vejledning ind i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.

Langsigtede muligheder

Et amu kursus kan flere ting. På den ene side er nogle kurser kompetencegivende. Det vil sige, du udvider din viden og dine færdigheder indenfor et bestemt område, hvor du ikke havde de samme evner før. På den anden side er der også nogle af kurserne, som kan give dig decideret merit til en erhvervsuddannelse. Det vil sige, at du kan komme igennem uddannelsen med andre metoder end udelukkende via den klassiske skolegang.

Amu kurser hjælper dig, hvis dit liv på den ene eller anden måde har specielle sider, der ikke kan tilpasses en almindelig hverdag. Med et amu kursus kan du samle op, når du gerne vil.

Det handler om at styrke kompetencer og skabe viden på områder, der måske ligger ukendte og uoverskueligt langt væk for dig, men som du skal bruge. Amu kurser giver dig et eksamensbevis på samtlige kurser, du har taget og styrker både din position arbejds- og uddannelsesmæssigt med teori og praksis.

Se mulighederne for amu kurser hos VIAUC

Få mere information om amu kurser her:

Styrk dine kompetencer på AMU kurser

Kom videre i livet med et AMU kursus

Specialisér dig med et AMU-kursus

Kategorier

Seneste kommentarer

Arkiverne