Weepo

Blogs om HR, rekruttering & ikke mindst uddannelse

Virksomhedsudvikling skal inkludere alle medarbejdere

2 comments
Tænker i på virksomhedens fremtid? (foto hansentoft.dk)

Tænker i på virksomhedens fremtid? (foto hansentoft.dk)

Det er svært at lave indgribende ændringer på en arbejdsplads, hvis det kun er nogle områder, man griber ind på. På den måde efterlader man en gruppe af medarbejdere, der stadig ikke får deres arbejdsområde fornyet. Man efterlader en restgruppe, der ikke bliver en aktiv del af virksomhedsudviklingen. Derfor er det vigtigt, at man som virksomhed husker alle elementer – alle afdelinger – når man vil udvikle arbejdspladsen.

At udvikle sin virksomhed vil sige, at man forsøger at gå i nye retninger; at man omlægger strukturer, nye rollefordelinger, eller at man prøver nye områder af indenfor det felt, man befinder sig på.

Det kan for eksempel være et skriftligt medie, der bevæger sig over i også at producere lyd såsom radio eller levende billeder i forhold af videoindslag eller live-TV. Virksomhedsudvikling handler om at lade sit firma, sin arbejdsplads udvikle sig på områder, der skaber fremdrift og succes.

Kan man være sikker på succes? Nej, men med de rigtige redskaber, er det meget sandsynligt, at fokus på udvikling også fører til øget succes. For de mere erfarne kan det være en god ide med udvikling inden for lederudvikling.

Hvad er virksomhedsudvikling egentlig?

Virksomhedsudvikling er helt grundlæggende, når virksomheden ikke er gået i stampe. Enhver form for videreudvikling eller nye mål, der nås, er en form for virksomhedsudvikling.

Derfor er det en god ide at gøre op med sig selv, hvilke områder man gerne vil forbedre, og hvordan man sikrer dette. Er det små områder? Eller er det mere fundamentale områder, der kræver større omrokeringer i virksomheden? Begge dele er mulige, det kræver blot den rette vejledning.

Vejledning kan virksomheden eller enkelte medarbejder – det kan fokuseres, så det passer til alle givne grupper på arbejdspladsen – modtage som en del i forståelsen af udvikling. Det kan både være korte kurser eller længere uddannelsesforløb. Det handler blot om, hvad du som person og din virksomhed som arbejdsplads har brug for i forhold til at kunne blive ved med at udvikle sig.

Find mulighederne for virksomhedsudvikling

Kurser og efteruddannelse til private og virksomheder

1 comment
Et kursus er godt for alle ind imellem (Foto: sondagsavisen.dk)

Et kursus er godt for alle ind imellem (Foto: sondagsavisen.dk)

Hvis du er gået tør for ideer til den næste tekst, du skal skrive, eller trænger til at få nogle tips til, hvordan du får gjort ting hurtigt og effektivt, så skulle du tage at overveje et kursus eller en efteruddannelse.

Kurser kan sætte fokus på de områder, hvor du falder igennem. De områder, hvor du måske kommer til at sætte dig med noget andet, end du burde, hvorefter du sidder med opgaven sent om aftenen med trætte øjne og tunge hænder. På et kursus i planlægning og tidsprioritering kan du lære, hvordan du undgår disse situationer.

Den samme måde at lære at prioritere og omlægge tid findes også til virksomheder. Her kan hele virksomheder coaches i, hvordan I bedst muligt når frem til en effektiv arbejdsgang og en entusiastisk arbejdsstemning. Det kan være svært, fordi man falder ind i mønstre og får rutiner, der kan være hæmmende. På kurser kan du som privatperson såvel som i en virksomhed lære at bryde med disse mønstre.

Hvad har du brug for?

Som mennesker er vi forskellige, derfor er det også forskellige områder, vi falder igennem på – eller bare ikke føler os stærke nok. Det kan der arbejdes og rettes op på.

Det handler ganske enkelt om at være klar på at bryde op for at bygge nyt på. På kurser har du muligheden for at blive guidet af professionelle. Du vil opleve, at det hurtigt bliver lettere at skrive dine ting færdigt, så du får plads til andre sjove ting i hverdagen, og måske hænger der også lidt mindre over dit hoved så.

Kurser findes til alle fra pædagoger til børsmæglere, det handler blot om at finde ud af, hvilke kompetencer du trænger til at få specificeret og hvilke emner, du ikke føler, du kender nok til – eller blot gerne vil lære mere om. Der findes kurser til det hele.

Se mulige kurser her

Efteruddannelse er uddannelse til hele livet

1 comment
Undgå et ende med et kedeligt job. Du kan altid videreuddanne dig (foto viauc.dk)

Undgå et ende med et kedeligt job. Du kan altid videreuddanne dig (foto viauc.dk)

Der er ingen, der siger, at man nogensinde skal stoppe med at uddanne sig. Uddannelse kan sagtens vare hele livet, hvis man har modet og lysten til at blive ved med at lære og udvikle sig. Uddannelser til voksne ligger uden for det ordinære uddannelsessystem, og de kan nemt tilpasses, så de passe ind i en travl voksens hverdag. De er med andre ord tilrettelagt til en arbejdende voksen, der ikke har fuld tid til rådighed til en uddannelse. Du kan gå i skole en enkelt time om ugen, men du kan også tage en uddannelse på deltid over en længere periode.

Når du vælger at efteruddanne dig, er det ikke kun din karriere, der kan tage et ordentligt spring. Du kommer også til at udvikle dig som menneske, og det kan få stor betydning for dit sociale liv og ikke mindst din holdning til dig selv. Viden giver selvværd, og du kan komme til at stråle igen, hvis du ellers var kørt lidt træt i den samme trummerum og de samme daglige rutiner.

Efteruddannelser på alle niveauer og inden for alle områder

Der findes efteruddannelse inden for stort set alle områder og på alle tænkelige niveauer. På den måde er det aldrig for sent for nogen at kaste sig over en uddannelse. Der findes alt fra grundskoleniveau henover erhvervs- og gymnasiale uddannelser. Der er også særlige tilbud til voksne med psykisk eller fysisk handicap.

For voksne udlændinge, der er bosat i Danmark, findes der efteruddannelsestilbud, der styrker dem i dansk sprog og kultur samt samfundsforhold. For dem gør det en verden til forskel at tilegne sig viden om det land, de nu bor i. For voksne danskfødte er der rig mulighed for at lære sprog, så man kan se på verden med nye øjne.

Find efteruddannelse her

Lederkurser er tilgængelige for alle

no comment
Ønsker du at udvikle din karriere, så tag på et lederkursus (foto matzau.dk)

Ønsker du at udvikle din karriere, så tag på et lederkursus (foto matzau.dk)

Det er let at få den tanke, at når man først har ramt arbejdsmarkedet, så er man nødt til bare at kæmpe videre og prøve at skabe sin karriere på den måde. Mange har den idé, at uddannelse er noget, som man skal have overstået på én gang, og at det ikke kan betale sig at vende tilbage til, hvis man først har været ude og arbejde. Det er dog en udbredt misforståelse, for der er nemlig rigtig mange uddannelser i Danmark, der kan give de studerende mulighed for at give deres karriere helt nyt liv. Lederkurser henvender sig for eksempel til stort set alle, der gerne vil prøve kræfter med nogle større udfordringer, og de kan tages de fleste steder i landet.

Der kan kun komme noget godt ud af at tage lederkurser

Det er helt naturligt at nå til et punkt i sit liv, hvor man har brug for nye udfordringer og andre arbejdsrutiner. Det er dét, som man kan få, efter man har været på et lederkursus. Lederkurser er, som navnet også antyder, fokuseret på at give de studerende kompetencer inden for forskellige former for ledelse. Da der er tale om kurser, er der ikke tale om længerevarende uddannelser, men derimod små, koncentrerede forløb, hvor man tilegner sig nogle praktiske kompetencer, som er lige til at tage i brug i en lederstilling.

Gode ledere er en mangelvare. Ofte kan man i nyhederne læse om topledere, som bliver afskediget med store omkostninger for virksomhederne til følge. Hvis flere danskere tog på lederkurser, så ville der også være flere, der indså et måske skjult lederpotentiale i dem selv. Det er noget, der helt klart vil gavne samfundsøkonomien, for slet ikke at tale om det enkelte individ. Derfor er det en rigtig god idé at orientere sig nærmere omkring de lederkurser, som man kan tage i sit nærområde.

 

Find lederkurser her

Kategorier

Seneste kommentarer

Arkiverne